DELA

Det är hög tid för LR att agera

Vad gör man egentligen i Ålands landskapsregering? Frågan måste ställas mot bakgrund av den svenska högskolereform som riskerar drabba åländska studeranden väldigt hårt. Redan i höstas stod det klart att Universitets- och högskolerådet (UHR) i Sverige planerade åtstramningar i ålänningars möjligheter att studera vidare vid svenska högskolor och universitet efter studentexamen. Nya Åland berättade i fredags att dessa planer av allt att döma blir verklighet. Utbildningsminister Tony Asumaa säger lakoniskt i samma artikel att tjänstemän från UHR bjudits in till Åland.

Detta är politisk handlingsförlamning. Ålänningarna och framför allt de åländska ungdomarna har rätt att kräva att landskapsregeringen med kraft agerar i denna för allas vår framtid extremt viktiga fråga.

Samtidigt finns det också tre raka frågor som kräver svar:

1. Exakt vad har minister Tony Asumaa gjort för att ålänningarna även framledes ska kunna studera i Sverige?

2. Vad avser landskapsregeringen göra för att styra upp situationen?

3. Hur är det möjligt att detta arbete inte prioriterats högre?

Ärendet är synnerligen brådskande. Studentskrivningarna pågår som allra bäst och de åländska ungdomar som berörs förtjänar raka besked om vad som egentligen pågår och hur deras framtidsplaner påverkas.

Åländsk Center

Jörgen Pettersson

Ordförande