DELA

Det är ett tvång, Hancock

Michael Hancock sänker sin empatiska nivå ytterligare ett par snäpp då han i sin ledare skriver att det står vårdpersonalen fritt att byta yrke om den nya lagen om vaccinationstvång inte passar. Vidare anser han att det är direkt ohederligt att använda sig av ordet tvång, med hänvisning till det ovansagda.

Om man måste injicera ett ämne (hur många gånger vet vi ännu inte) som inte genomgått långtidsstudier och som bevisligen har gott om biverkningar, för att behålla sin rätt att arbeta med det som man utbildat sig till och vigt sitt liv åt, så är det ett tvång.

Vad som däremot är ohederligt är det intellektuella lågvattenmärket att jämföra att använda bilbälte eller att betala för bensinen man tankar, och rätten till sin egen kropp. Känner skribenten till några fall av livslånga och oåterkalleliga biverkningar som uppkommit för att någon betalat för sin bensin?

Vidare så anser undertecknad att det vore klädsamt om Hancock bemödade sig med lite källkritik angående, ”lastbilschaffören i Ottawa”, det är ju lite större än vad som ledaren ger sken av.

STELLAN EGELAND

 

 

Nya Åland svarar: Hur man än vänder på begreppen förblir det varje vårdanställds fria val att uppfylla eller inte uppfylla de tjänstekrav som smittskyddslagen alltid ställt på dem. Vaccinerna mot covid-19 är numera bland de mest testade på jorden och uppenbarligen precis lika säkra som de andra vacciner som vårdpersonal är skyldiga att ta för sina patienters skull.

Egeland har dock rätt i att demonstrationerna i Ottawa förtjänar både granskning och källkritik. Allt mer samstämmiga rapporter gör ju gällande att konvojdemonstrationerna till stor del varit sponsrade av ytterhögern i USA.

Michael Hancock