DELA

Det är dags för en timeout

Pommerndockan-farsen håller på att bli en parodi. Jag trodde att Pommernmisstaget endast berodde på att docka ivrarna blivit så förblindade av sina idéer att man helt enkelt förbisåg det faktum att man med en dockning i Nådendal redan i år kunde fått Pommern rustad för minst 10 år framåt för kanske 20 procent av kostnaden för en egen docka.

Det senaste som hänt är att man går ut till tilltänkta entreprenörer med ett mail och meddelar att alternativa förslag att uppnå samma resultat inte är välkomna. Med det mailet har man ju de facto eliminerat möjligheten att att låta presumtiva byggare komma med kostnadsbesparande alternativa förslag.

I själva verket så omöjliggör det för en eventuell åländsk entreprenör att komma med ett konkurrenskraftigt anbud. Jag tänker då på en möjlighet att använda Algots Varvs docka för att tillverka den nya dockan. Jag kan väl konstatera att det blir väldigt många entreprenörer som nu kastar in handsken och börjar tänka på andra vettiga uppdrag, för Bemböle-uppdrag kan man nog nosa sig till.

För mig personligen som satsat all min ära och kompetens inklusive 20 000 euro av mina egna besparingar på ”reparation på varv utanför Åland för omedelbar verklig hjälp åt en gammal dam” – alternativet är ju detta en framgång för nu har man satt krokben för sig själv och raderat möjligheten till en docka för Pommern.

Dags för timeout. Beslutsfattare i såväl Mariehamn som landskapsregering bör nu eller aldrig ta sig en riktig tankeställare och fundera om man fattat beslut på tillräckligt underbyggda uppgifter om docka för Pommern eller om man blivit fartblind eller förd bakom ljuset. När anbuden kommer in (om det kommer några), så bör man noga se över allt på nytt. Det är uppenbart att sakkunskapen inte blivit hörd till alla delar, utan ”kommittén” har valt att presentera en ”färgad” version av kända fakta.

En öppen fråga till stadsdirektören och lantrådet: Hur motiverar ni ett beslut om beviljandet av pengar till en docka som i praktiken fördröjer Pommerns behövliga åtgärder med ytterligare minst två år och med pengar som aldrig kommer Pommern till godo. Hur kan ni utan att Pommernkommittén ens försökt göra en MKB för att utröna vad rederier, närboende och Möckelöbor tycker om att få en betongkoloss framför sitt fönster och bli exponerade för allt från vattenblästring, skrovnitning med tillhöriga oväsen?

Hur kan ni blunda för det faktum att man genom att splitta upp den summa som ni beviljat, på 100 år sista raten betalbar först om 90 år ( i dagens pengar) skulle ha fått Pommern välrustad för 10-tals år framåt i stället för 0-hjälp åt Pommern före tidigast om två år och då med pengar som ännu ingen ställt upp med?

Henry Höglund