DELA

Det är dags för DGH-styrelsen att ta ansvar

Med förvåningens finger i häpnadens mun läser jag allt det som skrivs om min tidigare arbetsplats DGH. Nu talar ordförande Harry Jansson om “mänskligt misstag” då pengar, 60.000–90.000 euro, som använts och som inte ens av revisorerna kan förklaras till vad de använts!
När jag under hösten 2010 blev ensam lämnad med hela kommunalförbundet, både vård, ekonomi (i min tjänstebeskrivning stod ingenting om ekonomiansvar), budget och fastighetsärenden och grundandet av en demensavdelning då den dåvarande ekonomichefen sade upp sig och ingen ny anställdes, och i och med detta inte debiterade vissa vårdavgifter på nytt talade man inte om “ett mänskligt misstag” och en “uppkommen situation” utan gick ut i pressen med stora bokstäver och talade om skattebetalarnas pengar med mera. Och ändå kunde jag då redovisa för varje cent, redogjorde själv för revisorerna om detta, förklarade mig i den ena skriften efter den andra med mera, med mera.
Styrelsen anklagade mig för detta, för att den interna kontrollen inte fungerat, för avsaknaden av styrdokument mm. Nu har man haft hela 2011 utan mig! Har man verkligen inte lyckats få bukt med den interna kontrollen? Vad skyller man på nu? Har det inte funnits hur mycket extra anställd personal som helst?
Under långa tider har man haft en jurist som expert, två personalkoordinatorer, extra hjälp på ekonomikansliet, en vikarierande vårdchef och så vidare. Nog borde ju den interna kontrollen fungera så att man vet vad pengarna använts till. Behövs det verkligen 4 personer heltid för att hitta pengarna? Det talas om en tilläggsbudget på 280.000 €, men då har man inte räknat med de pengar man inte använt till det det budgeterats.

Man har heller inte under 2011 gjort den omorganisation som man också kastade i mitt ansikte i maj då man tog bort mina arbetsuppgifter från mig. Den var så akut då, men görs först år 2012. Fortfarande finns det en anställd vårdchef, och under hela året har det funnits en vikarierande personalkoordinator. Och fortfarande insinueras det i den ena tidningsartikeln efter den andra att allt beror på den “uppkomna, kaotiska situationen “ som alla borde förstå!
Det börjar bli patetiskt att skylla på en uppsagd person flera månader efteråt. Speciellt när jag i praktiken knappast varit innanför husets väggar under 2011. Styrelsen framhåller den uppkomna situationen som om det skulle vara det “krig” som förbundsfullmäktiges ordförande talar om. De facto har man inte gjort några större saker än att avskedat en person. En sådan sak borde inte frånta styrelsen ansvaret att sköta kommunalförbundet och dess inköp och investeringar enligt budget!
Men man måste ju skylla på någon, och vill inte skylla på dem som gjort felen nu! Då är det lätt att skylla på en enskild person som inte mera är med ens.
Det är dags för styrelsen för De Gamlas Hem att ta ansvar själva för de beslut man tagit och inte skylla på dem som besvärat sig över beslut eller gjort polisanmälningar. Fel beslut har man rätt att besvära sig mot, och ärekränkning behöver man inte tåla trots att man är uppsagd!
Kerstin Wikgren

Harry Jansson, ordförande för förbundsstyrelsen för De gamlas Hem, har getts möjlighet att kommentera insändaren:
– Den felräkning som gjorde att revisorerna kallades in tillhör kategorin definitivt kategorin ”mänskliga misstag”. Ingen har heller medvetet försökt vilseleda de förtroendevalda och styrelsen har för sin del inte haft några problem med att få en redovisning av hur förbundets medel använts.
– I övrigt kan jag konstatera att förbundet i detta nu har att bemöta sammanlagt åtta besvär från förra vårdchefen Wikgren och dennes partikollega Birgitta Sirén. Till följd av såväl dessa rättsliga prövningar som andra juridiska överväganden är jag förhindrad att desto mer kommentera konflikten mellan Wikgren och DGH.