DELA

Det är dags att vakna nu

Misshandel och narkotika, narkotika vid hemmafest, flera fall av narkotika, man försökte sälja narkotika på nygatan, två misstänkta för narkotikabrott. Listan med rubriker från våra lokaltidningar kan göras lång, ordet narkotika förekommer snart lite varstans.

Antalet stölder och inbrott tenderar att öka, en helt naturlig följd av att drogerna ökar på Åland, för självklart skall narkotikan finansieras på ett eller annat sätt.

Obunden Samling gick till val med ledordet, mer resurser till polisen. Det är dags att börja vakna nu. Det är däremot inte bara polisen som behöver mer resurser. Det är dags att hela samhället tar tag i de problem som narkotikan för med sig. Det är inte okej att unga människor mister sina liv, de tar till droger, mår dåligt och får inte den hjälp de behöver.

Hösten närmar sig och skolorna börjar, det är viktigt att det finns sysselsättningar för ungdomarna, både inom det kommunala och tredje sektorn. Det är viktigt att vi lägger ner mer resurser, och de rätta resurserna, mot droganvändningen. Missbruket går längre ner i åldrarna och det är idag ganska vanligt bland ungdomar i högstadiet. Det är minst lika viktigt att de människor som behöver hjälp får den hjälp de behöver i vårt samhälle, även hos ÅHS och psykiatriska avdelningen.

Det är för mig vidare obegripligt att flera viktiga enheter under sommaren tar helt ledigt och håller semesterstängt.

Den 5 maj skrev ministrarna Wille Valve, Nina Fellman och Tony Asumaa en insändare i lokaltidningarna ”Hur stoppar vi drogerna?” Har landskapsregeringen sammankallat och haft möte med den operativa gruppen mot risk- och missbruk för att göra en lägesgenomgång av drogsituationen på Åland? Vad resulterade detta möte i?

Slutformuleringen i ministrarnas insändare löd ”Vi har beredskap att göra mer och kommer under de närmaste månaderna att följa situationen på fältet noggrant” Enligt många med mig är det nog dags att vakna nu innan det är försent. När tänker landskapsregeringen agera på allvar mot narkotikans framfart på Åland så att det syns. Snälla vi måste göra något.

Anders Holmberg

Företagare och politiker