DELA

Det är dags att tänka större

När jag växte upp fanns det en dynamik, en stor hoppfullhet och djärvhet i politiken. Himlen var gränsen för vad ålänningarna kunde åstadkomma. Idag är den politiska diskussionen betydligt mer navelskådande. Dagens stora politiska frågor borde antingen aldrig varit politiska såsom Vårdöbron eller handlar om kommundirektörerna ska bli mellanchefer i sammanslagna kommuner. De djärva, hoppfulla idéerna om självstyrelsens utveckling är idag nästan borta från agendan. Vi tänker smått istället för stort, defensivt istället för offensivt.

Istället står den privata sektorn ensam för de stora, hoppingivande idéerna. Att vi har ett så dynamiskt och livskraftigt privat näringsliv är en enorm styrka för Åland. Det vittnar om den underliggande styrkan i vårt samhälle, ute i kommunerna, ute i föreningarna och bland våra småföretag.

Det finns en ny generation politiker på gång – men tyvärr har redan många av dem anammat det mer navelskådande perspektivet. Här tror jag vi behöver fler Mats Löfström istället. Vi behöver fler självstyrelsepolitiker som tänker större. Det är brådskande, för vår välfärd och välstånd urholkas sakta när klumpsumman inte motsvarar vad ålänningarna betalar in i skatter och avgifter. Åländska skatter och avgifter ska om de väl betalats, åter till Åland.

När Sverige och Finland genomled 90-talskrisen gjorde både Sverige och Finland reformer. Skillnaden var att Sverige gjorde betydligt mer långtgående reformer av allt från skattesystem till den offentliga sektorns organisering. Vad som var mest framgångsrikt ser vi idag. Finlands ekonomi är i kris, medan Sverige står betydligt starkare. Ålands offentliga sektor har här mer gemensamt med Finland, med tröga beslutsprocesser, liten tillit till tjänstemän och överbyråkratisering, än med Sverige där politiken styr de stora processerna och inte små detaljer.

Landskapets kollektivavtal för tjänstemän är en sak som borde moderniseras – både för landskapets och för de anställdas skull. Idag höjs lönerna enligt fasta rutiner, helt baserat på hur länge personen har arbetat. Utöver det så sker det också årliga löneförhöjningar av väldigt marginell karaktär. Det här dubbla systemet är väldigt byråkratiskt men framförallt är det omöjligt att premiera duktiga tjänstemän. Incitamentsstrukturen som är inbyggd i privat sektor finns inte alls här. Lönen höjs lika mycket oavsett.

Här behöver landskapet efterlikna privata sektorn och tillsammans med tjänstemannafacken göra grundliga reformer. Avskaffa de automatiska ålderstilläggen och inför årliga lönesättningssamtal med riktiga löneförhöjningar. På samma gång skulle förskottssemester införas för att minska det byråkratiska krånglet och öka rörligheten vid byte från privat sektor till offentlig.

Mathias Johansson (C)

Lagtings- och kommunalvalskandidat