Här har vi samlat alla kandidaters insändare. Du kan filtrera insändarna genom att välja i kategorierna nedan.


Det är dags att agera nu!

Det råder politisk enighet i att det är stort behov av gång- och cykelväg ut till Järsö. Kanske Ålands mest intensiva cykeltrafikled, åtminstone sommartid.

Vägen är smal och flera incidenter har redan skett på vägen. Lyckligtvis inga allvarligare olyckor ännu. Faktum är att den lätta trafiken på Järsövägen är oerhört utsatt och såväl lätt som tung trafik ökar.

Dessutom kan standarden på vägen diskuteras. Trafiksäkerheten behöver förbättras, och det är nu, innan det sker olyckor av allvarligare slaget.

SUSANNE FAGERSTRÖM

YNGVE ÖST

TOR-OLOF BECKMAN

TOBIAS STYRSTRÖM

CORINNE BIRN

ROGER SUNDMAN

THERESE LUND

JOHANNA BORGSTRÖM

GEORGE JANJIC

TIINA UOTINEN

Moderat Samling för Lemland