DELA

Det är dags att agera, landskapsregeringen

Rysslands anfallskrig mot Ukraina har skakat om säkerhetsläget i Europa. Väst har på kort tid slutit upp och visat sitt stöd för Ukraina bland annat genom massiva vapenleveranser samt utbildningspaket för den Ukrainska armén. Åtgärderna från väst har varit och kommer fortsättningsvis vara av yttersta betydelse för krigets utgång. Ryssland måste besegras.

Även på Åland har det osäkra läget i Europa satt sina spår. Den frivilliga MPK- (försvarsutbildningsföreningen) kursen i Säkylä var historisk. Aldrig har så många Ålänningar deltagit i en motsvarande kurs. Kursdeltagarna representerade ett tvärsnitt av den åländska befolkningen i såväl åldersspann som positioner på arbetsmarknaden, från studerande till företagsledare.

Lantrådet Veronica Thörnroos intervjuades den 26 september av Hufvudstadsbladet, apropå det stora intresset för utbildningen i Säkylä. Lantrådet förefaller relativt passiv i ärendet. Hon svarar undvikande på reporterns frågor och skjuter över ansvaret till riket. Lantrådet konstaterar dock att utbildning är bra och det är ”upp till var och en”.

Deltagande i MPK-kurser på fastlandet är inte helt okomplicerat. Resorna tar mycket tid och kostar pengar, som kanske inte alla intresserade har förutsättningar för. Denna typ av utbildning måste vara tillgänglig för alla, oavsett ställning i samhället eller storleken på bankkontot!

Landskapsregeringen, nu finns ett gyllene tillfälle att få lite olja i maskineriet och dra nytta av det stora engagemang som redan finns. Det är dags att via officiella kanaler begära en utredning om MPK:s eventuella förutsättningar att verka i landskapet. Låt de frivilliga intresserade utbilda sig på hemmaplan. Det är för allas vårt bästa.

JONAS BACK