DELA

Det är aktivitet som behövs!

Det räcker inte att dra små strån nu och det är definitivt inte läge att vara passiv, ta ledigt och vänta. Centerns lagtingsgrupp ser synnerligen allvarligt på reformarbetet i Finland som tenderar att undergräva och hota vår självstyrelse. Vi anser därför att samlade resurser, krafter och regeringens tid behöver läggas på att få reformen på en bog som även respekterar självstyrelsen.

Vi behöver ett enat Åland som tillsammans talar med en röst i förhållande till Finland för att få till en ändring. Regeringen har känt till den stundande reformen i snart ett år och nu är propositionen på väg till riksdagen vilken dag som helst, utan att förslaget ändrats en millimeter trots den åländska regeringens försök hittills. Att få ändringar i ett färdigt kompromissat offentligt lagförslag i riksdagen är svårare att uppnå än att på tu man hand politiker emellan diskutera problematiken och förhandla sig till lösningar.

Våra kommuner sköter oerhört viktiga uppdrag för ålänningarna, bland annat grundskolan, barnomsorgen, äldreomsorgen och de sociala frågorna. Den åländska regeringen föreslår ett förändrat system för finansiering av dessa områden till 2018. Vilket skapar oro i kommunerna. Samtidigt som den finländska social- och hälsovårdsreformen, om inte någon ändring kommer till stånd, kommer att dra undan mattan för kommunernas möjligheter att styra dessa verksamheter från 2019. Vad är då vitsen med ändrade landskapsandelar? Hur ska kommunerna veta hur de ska jobba? Ålands regering funderar dessutom på att rita om kartan och flytta på kommungränserna, ett arbete som ges hög prioritet och stora resurser trots att det enligt regeringen varken är brådskande eller sparar några pengar.

Frågan är om vi har några kommunala uppgifter kvar efter att Finlands social- och hälsoreform genomförts? Resurserna borde läggas på att rädda Åland från den föreslagna hälso- och sjukvårdsreformen! Lokala reformer splittrar ålänningarna och stjäl kraft, särskilt innan målsättningar är tydligt formulerade och konsekvenser utredda. Vad den finländska social- och hälsovårdsreformen betyder för Åland och hur det kan bemötas på bästa möjliga sätt och hur vi kan få till förändring borde istället vara allas högsta prioritet nu. När det är kris behöver man göra rätt saker i rätt ordning. Inte sparka fotboll med fem bollar samtidig när dessutom fotbollsplanen under en håller på att rämna. Bästa Ålands regering, lägg krafterna på dialog med statsminister Sipilä och ministrarna Rehula och Berner först av allt. Innan det är för sent.

Centerns lagtingsgrupp