DELA

Desperation, prestige och galenskap

Först meddelar regeringen att man beslutat upphandla en hybridfärja för linjen Svinö-Föglö. Detta trots att prislappen för färjan vida överstiger det man haft som grund i sina redan tvivelaktiga beräkningar. Den naturliga reaktionen från oppositionen var givetvis att man kommer att överväga att bryta det ingångna avtalet efter höstens förväntade regeringsskifte.

Så på torsdagen den 29 augusti kan vi läsa att den sittande regeringen tagit ytterligare ett beslut som helt saknar förankring hos oss som faktiskt är de som via skattsedeln skall betala för det hela. Ett förverkligande av Gripö projektet strider i princip mot allt som står i landskapets hållbarhets dokument. Det strider helt klart mot de ekonomiska hållbarhets principerna men även mot dokumentet gällande social hållbarhet och tydligast av allt så strider Gripö projektet mot principerna gällande miljömässig hållbarhet! Kort sagt upphandling strider mot all form av vet och sans.

Det hela kan inte ses som något annat än ett bevis på att prestige är och har varit viktigare än faktiska behov för den sittande regeringen.

Folket får den regering de röstat fram, jag hoppas verkligen att alla röstberättigade tar sitt ansvar och lägger sin röst på förändring, förbättring, vet och sans.

Conny Nylund

Obunden lagtingskandidat