DELA

Desperat och kortsiktigt sparande på vården

Nu är det spartider och enligt landskapsregeringen ska det sparas kraftigt på hälso- och sjukvården. Tre miljoner euro ska ÅHS spara under 2010 trots att hälso- och sjukvården sägs vara en högprioriterad sektor. Tre miljoner är ett belopp som jag anser att är helt orimligt att spara på ett enda budgetår utan att i onödan skada vårdkvaliteten och servicen till medborgarna.
Under beredningens gång har det dessutom varit oklara besked från landskapsregeringen kring vilken ekonomisk ram som ska gälla: den politiska avsikten att spara ca 1,5 miljoner 2010 eller det faktiska inbesparingskravet på 3 miljoner euro. Dessa oklarheter har gjort det svårt för ledning och styrelse att göra ett seriöst och långsiktigt arbete. Dessutom dyker det samma dag som styrelsemötet hålls upp plötsligt upp 400.000 extra medel i form av uteblivna FPA-avgifter.

De sparåtgärder som främst uppmärksammats är hälsocentralen i Godby, hälsovårdarberedskapen i skärgården och infertilitetsbehandlingen. Dessa är nu efter styrelsens möte mer eller mindre fredade. Däremot föreslås fortfarande en hel rad andra allvarliga inbesparingar som bland annat tvångspermittering av ÅHS personal och att långvårdsenheten Övergårds i Grelsby läggs ner.
Beslutet att stänga långvårdsenheten innebär oklarheter för vad som sker med patienter och personal. Dessutom är det oklart hur mycket man de facto sparar då kostnaderna för patienterna dyker upp någon annanstans inom ÅHS eller hos kommunerna. En naturlig avveckling för enheten och köket i Grelsby skulle vara 2011 då det nya psykiatrihuset och Trobergshemmet i Mariehamn står klara.

Det aktuella förslaget innebär inte några strukturella förändringar utan är ett desperat resultat av ett för alltför stort sparkrav vilket riskerar att slå sönder välfungerande enheter som det sedan tar tid och pengar att återupprätta. Förslaget innebär också att den människonära servicen och tillgången till hälso- och sjukvård försämras. Därtill riskerar ÅHS att i processen förlora kompetent och erfaren personal, vars kunskaper sedan måste ersättas med dyra konsulttjänster.
Jag anser att ÅHS i stället bör omstruktureras på ett sätt som är ekonomiskt hållbart på lång sikt. Det betyder att man omgående måste börja med att omstrukturera ledningsstrukturerna inom ÅHS så att det ekonomiska ansvaret klargörs. Spartänkandet som nu är uppenbart för alla i organisationen är en bra startpunkt för att börja ett verkligt förändringsarbete där personalens erfarenheter tas till vara.

Nedgången i landskapets ekonomi ska givetvis hanteras, det ska skötas ansvarsfullt och vara långsiktigt hållbart. Till det krävs breda politiska uppgörelser som håller också förbi nästa val.
Camilla Gunell (S)
Medlem i styrelsen för ÅHS