DELA

Den yttersta tiden

Jag tror att vi befinner oss i inledningen till den tid som i Bibeln kallas ”den yttersta tiden”. Utvecklingen i världen ger oss tidstecken som tyder på detta : Enhetssträvanden – globalisering – avfall från kristenheten – ökande omoral – krig och inbördeskrig – naturkatastrofer – svajande ekonomiska system – detta är sådant som Bibeln nämner i profetsiorna.

Men vad säger då Bibeln att vi bör tänka särskilt på i denna tid, Jo vi kan läsa om vad Jesus svarade lärjungarna när de frågade Honom om just den yttersta tiden. I Matteus Evangelium kapitel (24 verserna 3 och 4 ) läser vi…

När Jesus sedan (anm. vid ett senare tillfälle) satt på Oljeberget och lärjungarna var ensamma med Jesus, gick de fram och frågade Honom om just den yttersta tiden / säg oss närt skall detta ske ? och vad blir tidstecknet på din återkomst och den här tidsålderns slut ? Jesus svarade dem ”Se till att ingen bedrar er”.

Tänk att det första Jesus sade i sitt svar (var detta) ”se till att ingen bedrar Er”. Det är mycket tänkvärt i just de orden ”se till”. Det betyder ju att vi själva måste vara aktiva för att se till att vi inte bli bedragna. Jesus sade inte ”jag skall se till” utan han sade (se till) vilket i praktiken betyder att jag själv måste vara på min vakt för att inte bli bedragen. Självklart kan vi räkna med den Helige Andes hjälp här, men initiativet måst jag själv stå för.

Citatet är hämtat ur Livets Ord undervisningsbibel = (Svensk Folkbibel)

Kaj Fridlund