DELA

Den ”vridna klockvridningen” inom EU

Ja, så är då hemmets alla klockor omställda för den här gången; armbandsuren, väggklockorna, väckarklockorna,bordsklockorna, mobilklockorna, radioklockorna, bil-klockorna…

Det är därför nu med stor tillfredsställelse jag erfar att Eu-byråkraterna äntligen förefaller att på allvar ha tagit sig an detta idiotiska påhitt att klockorna skall ställas om två gånger i året.

Det här har varit ett beslut bland andra , som säkert bidragit till att jag, och många med mej, förlorat tron på EU-byråkratins förmåga att urskilja de väsentliga frågorna i samhällena och därmed även förmå arbeta konstruktivt.

Min övertygelse är således: Den återkommande ”klockvridningens” avskaffande så fort som möjligt är en betydligt större och viktigare fråga för Eu, och framför allt för medborgarna inom Unionen än till exempel det jämförelsvis obetydliga, åter i EU högaktuella ärendet, som berör frågan om avskaffande av skärgårdsbefolkningens hävdvunna rätt att jaga sjöfågel om våren.

Jag tror att många efter närmare skärskådande av hur arbetsuppgifterna inom Eu förefaller att prioriteras och skötas kan hålla med mej om att de frågorna som sammanhänger med ”klockvridningen” för länge sedan borde ha haft större dignitet och varit avgjorda innanför Eu- parlamentets ståtliga glasväggar.

Den åter i Eu högaktuella frågan om skärgårdsbefolkningen skall få jaga sjöfåglar om våren, så som skärgårdsborna alltid gjort genom tiderna, är en jämförelsevis obetydlig fråga, som ältats hit och dit inom Eu sedan 1995,utan att man kommit till klarhet. Det här visar med önskvärd tydlighet att frågans slutgiltiga avgörande hör hemma i lokala sakkunniga instanser och då avser jag naturligtvis lagtinget och landskapsregeringen.

Betänk därför till sist! Hur länge tar det och vad blir kostnaderna för att två gånger i året ställa om tusentals klockor i bland annat skyhöga kyrktorn, i kommunikationssystem ,på allmänna platser, på och i offentliga byggnader i alla Europas storstäder?

Det måste vara frågan om hisnande belopp och en tidsåtgång,som man säkert kunde finna mer meningsfylld användning för?

Tack för ordet,

HÅKAN KULVES

MARIEHAMN