DELA

Den utvidgade läroplikten är socialt hållbar

I år träder en utvidgning av läroplikten i kraft på fastlandet. Målet med den utvidgade läroplikten är att alla unga ska få en examen på andra stadiet, det vill säga en studentexamen eller en yrkesexamen.Tanken med att utvidga läroplikten är god – att minska antalet utslagna ungdomar – men många är tveksamma. Varför?

Efter grundskolans nionde klass finns det en relativt stor grupp ungdomar som inte utbildar sig vidare eller kommer in på arbetsmarknaden. Dessutom avbryter flera ungdomar årligen sin utbildning på gymnasialstadiet. Det handlar om en reform, som till sin omfattning är den största sedan grundskolan utvecklades. Jag frågar mig: Varför är Åland inte med på tåget? Var är den politiska debatten? Var är den granskande journalistiken?

Kunskapsnivån bland ungdomar har sjunkit, många avbryter andra stadiets utbildning och ett brett psykiskt illamående förekommer. Detta är oroväckande och behovet av åtgärder är uppenbart. Ett starkt botemedel är definitivt utvidgad läroplikt.

Vi lärare har en stor erfarenhet och ett djupt kunnande att bidra med. Det är dags att lyssna på oss lärare och vår expertis. Samhällsutvecklingen förutsätter att befolkningens utbildningsnivå kontinuerligt höjs. Utvidgad läroplikt är ett steg vidare i att utveckla jämlikheten inom utbildningssystemet och trygga framtidens behov av kompetent arbetskraft.

Åland måste våga ta steget framåt och utveckla utbildningsväsendet. Det är en strategiskt central utvecklingsfråga för hela samhället.

SARA KEMETTER (S), LÄRARE