DELA

Den som vill läsa hela brevet kan vända sig till mig

I fredagens Nya Åland väljer Annika Orre och Nina Fellman att ge offentlighet åt ett brev som jag som privatperson skrivit till en av Ålands framtids medlemmar. Brevet är inte skrivet som ett debattinlägg om landskapspolitken eller regeringsbildningen. Om det hade varit avsikten hade jag naturligtvis använt ett annat forum, t.ex. insändare.
Efter att först jag som partisekreterare, och sedan Harry Jansson som lagtingsledamot, lämnade Ålands framtid har medlemmar i partiet i upprepade insändare och mess gått till angrepp mot Harry.
Jag trodde att smutskastningen av och anklagelserna i insändare och tidningarnas messaspalter skulle upphöra efter valet. Då de fortsatte valde jag att i ett brev berätta för en av insändarskribenterna bakgrunden till varför Harry och jag lämnade partiet.
Den som vill läsa brevet i dess helhet kan vända sig till mig (tfn 0457 3424 941).
Birgitta Bergman-Jansson