DELA

”Den som är satt i skuld är icke fri”

Socialdemokraterna vill fortsätta reformera samhället, utveckla välfärdsstaten och stärka strukturerna. Detta kräver en robust ekonomi. Finland har för närvarande en ohälsosam statsskuld som måste tas på allra största allvar. I debatten kommer högern hävda att samhället saknar alternativ och måste dra sig tillbaka, skära ner och strama åt inkomst och levnadsnivån för vanligt folk. Socialdemokraterna erbjuder istället ett rättvist alternativ genom en tydlig plan för att stärka landets ekonomiska förutsättningar och vanliga människors vardag. Vårt alternativ är beprövat och har gång på gång visat sin tålighet samt utjämnande kraft. Socialdemokraterna kommer målmedvetet reglera landets skuldsättning. Detta kommer vi göra genom en aktiv politik som skapar tillväxt och en stark offentlig ekonomi. Vi kommer bryta skuldsättningen och nå de gränser EU:s avtal ställer upp för statsskulden innan 2030-talet.

Sysselsättningsgraden höjs till 80 procent i syfte att stärka den offentliga ekonomin. Skatteunderlaget tätas och åtgärder vidtas mot skatteflykt. Vi kommer reformera ramsystemet och stärka finansieringsgrunden för offentliga tjänster. Möjligheterna för vanliga människor att klara av stigande priser kommer stärkas. Dessa är några av de åtgärder som vi avser genomföra för att hantera skuldsättningen och stärka landets konkurrenskraft. Vi är övertygade att ett folk som är välmående, utbildat och som litar på framtiden är effektivt, konkurrenskraftigt och innovationsrikt. Dessa å sin sida ökar välfärden, kompetent arbetskraft och samhällelig stabilitet samt skapar verksamhetsförutsättningar för marknaderna. Vi fortsätter bygga landet och en framtid att längta efter!

ARSIM ZEKAJ
RIKSDAGSKANDIDAT (S)

Tack för att du väljer Nya Åland!

Kära läsare, stort tack för förtroendet och för att du använder Nya Åland och nyan.ax för att hålla dig uppdaterad. Vi jobbar för dig men god journalistik kostar, så nu behöver vi din hjälp.

Välj belopp