DELA

Den slemmiga Slemmern

Slemmern är Mariehamns sommarhjärta: simstränderna Nabben och Lilla Holmen samt Mariebad finns vid den. Och Östra hamnen som under sommaren tar emot otaliga gästande fritidsbåtar. Det är viktigt att Slemmern hålls ren, att vatten inte bara tjusar oss med solens glitter på ytan utan är också rent under den.

Vi är många (cirka 50 hushåll) på Kalmarnäs vars avloppsvatten delvis hamnar i Slemmern. Det rinner gråvatten från våra slutna system, och det rinner även smutsigt vatten från våra gamla trebrunnsanläggningar. Tidvis rinner det också rent skit från Mariehamns egna ledningar; det händer speciellt efter störtregn då avloppsledningar och pumpar inte kan hantera de stora vattenmängderna.

De av oss som har bott på Kalmarnäs länge kommer väl ihåg att man för 10 – 15 år sedan kunde se bottnen under hela båtfärden till Mariehamn. Nuförtiden är det omöjligt.
Vad göra? Vi bosatta på Kalmarnäs har redan länge hoppats att Jomala kommun skulle bygga den avloppslinje som redan finns till Kalmarnäs nya bostadsområde hela vägen till udden av Kalmarnäs. Då skulle den extra belastning som Slemmern utsätts för av oss bosatta på själva Kalmarnäs upphöra.

Vi känner oss bekymrade och oroliga över Slemmerns öde. Inte skall man väl låta Slemmern växa igen, bli ett slemmigt minne av något som en gång var en väsentlig del av vårt gemensamma sommarparadis?

Frågar en grupp bekymrade Kalmarnäsare