DELA

Den rutiga picknickfiltens baksida

Den föreslagna förändringen i ordningslagens fjärde paragraf är formulerad enligt ett grundantagande att vuxna kan hantera sitt drickande. Men det finns alltid de som inte kan det. En person som är påverkad av alkohol får ett förändrat beteende och försämrad omdömesförmåga. Personer som aldrig skulle ta till fysiskt och psykiskt våld i nyktert tillstånd kan provoceras till det när de druckit alkohol. Personer som lever med ett missbruk kommer ostört fortsätta dricka öppet på allmänna platser, medan de som har ett riskbruk lättare kommer kunna rättfärdiga sitt drickande genom den nya ordningslagen. Och alla andra, gamla och unga, kan lättare uppmuntras att dricka för att passa in i det som utgör den nya normen; att man får dricka alkohol nästan var som helst, när som helst.

Alkohol förorsakar sjukdomar, olyckor, sociala problem och kriminalitet. Om man räknar med rattfylleri, alkoholrelaterat våld och alla alkoholrelaterade sjukdomar så är det alkoholen som är orsaken bakom vart tjugonde dödsfall världen över. Vuxnas attityder och förhållningssätt till alkohol är väldigt viktiga eftersom de långt ligger till grund för våra barn och ungas inställningar och värderingar.

Det är bakåtsträvande att tala om att tillåta alkoholförtäring på allmänna offentliga platser speciellt då det från 1.1.2015 finns en lag i Finland som förbjuder all utomhusreklam på allmänna platser för alkohol som innehåller minst 1,2 volymprocent etylalkohol. Bakgrund till den strängare alkohollagstiftningen är social- och hälsovårdsministeriets undersökningar som påvisar att alkoholreklam får barnen att inleda alkoholkonsumtionen tidigare och ökar ungdomarnas alkoholkonsumtion och drickande i berusningssyfte. Varför skall vi då tillåta att myndiga personer utgör en levande reklam för alkoholhaltiga drycker?

Helt tvärtemot vad man nu vill göra på Åland visar forskning att införandet av fler restriktioner är ett effektivt sätt att påverka totalkonsumtionen av alkohol. Genom att begränsa tillgänglighet, höja pris och minska alkoholreklam riktad till unga kan vi få ner totalkonsumtionen. Detta i kombination med förebyggande (attityd)arbete och övriga lagar och regler i samhället ger oss en god chans att vända de dystra siffrorna om alkoholkonsumtion, alkoholskador och dödlighet relaterad till alkohol. Om ordningslagen ändras så att den möjliggör en utökad konsumtion av alkoholhaltiga drycker på allmänna platser ger det en signal till samhället om att offentligt intag av alkohol är acceptabelt, vilket har en allmän liberaliserande inverkan på attityden till alkohol och andra rusmedel.

Även om § 4 i ordningslagen kan vara svår att övervaka i alla lägen vill vi alltså belysa vikten av normativ lagstiftning. Det är många lagar och förordningar i vårt samhälle som är svåra att ständigt övervaka och som bryts med jämna mellanrum. Ta till exempel hastighetsbegräsningarna på våra vägar. Ingen förslår ändå att dessa begräsningar ska tas bort eftersom de fyller en viktig funktion för upprätthållande av ordning och säkerhet. Det samma gäller § 4 i ordningslagen. Det handlar inte bara om vuxna, ordningsamma personer som sitter på sin rutiga filt och dricker ett glas vin, utan öppnar för möjligheten att vuxna öppet kan dricka alkohol i parken (och många andra likartade platser) till berusning inför alla – även unga och barn. Detta är picknickfiltens baksida.

Vi arbetar för ett Åland där barn och ungdomar skall få växa upp i en rusmedelsfri och säker miljö; ett Åland där alkoholkulturen är förändrad. Vi anser att den föreslagna ändringen i ordningslagen stävjar det förebyggande arbete vi försöker göra i en tid då detta är som viktigast.

Operativa gruppen för risk- och missbruk