DELA

Den psykiska ohälsan måste brytas

I söndags uppmärksammades psykisk ohälsa genom internationella suiciddagen. För oss liberaler är rätten till vård och behandling lika självklar för både fysiska och psykiska sjukdomar. Vi konstaterar att medan vi gör stora medicinska framsteg så är psykisk ohälsa ett växande problem inom alla åldrar.

Vi behöver därför prioritera frågan och liberalerna lyfte exempelvis frågan om nollvision för självmord i sitt valprogram och nollvisionen finns nu med regeringsprogrammet.

Landskapsregeringen, och liberaler runt om på Åland, jobbar aktivt för förbättrad psykisk hälsa. Vi anser att förebyggande arbete och sysselsättning är både humant och sparar pengar.

Därför har liberalerna arbetat och stöttat arbete med; ungdomens hus – BOOST, mer psykologiska resurser till hälsocentralen, tillgång för ålänningar till självmordsjourlinje, förstärkning av BUP, friskvårdssatsning på gymnasiet och vi prioriterar förbyggande arbete, bland annat genom mer fysisk rörelse, i kommande grundskolelag.

Förstås finns mer att göra och vi kommer att fortsätta arbetet. Vi vet att den psykiska ohälsan inte avhjälps med ett enda medel, problemen är individuella och lösningarna likaså. Att se individen är liberalismens kärna, vi arbetar för att var och en ska hitta sin plats i samhället.

Vi ser att alla kan bidra oavsett fysiska eller psykiska hinder.

Ingrid Johansson

Mikael Staffas

Pernilla Söderlund

Torsten Sundblom

Roger Eriksson

Julia Birney

John Holmberg

Viveka Eriksson

Liberalerna