DELA

Den onödiga arbetslösheten

Den åländska arbetsmarknaden har matchningsproblem. Samtidigt som många inte får in en fot på arbetsmarknaden har företag och branscher rekryteringsproblem. Den otillräckliga matchningen får ekonomiska konsekvenser när företag inte har möjlighet att nå sin fulla potential. Det hämmar dagens ekonomiska utveckling och skadar Ålands långsiktiga konkurrenskraft. De sociala konsekvenserna blir också långtgående när utanförskap permanentas. Arbete är otvivelaktigt den bästa socialvården.

Mycket tyder även på att också Åland byggt upp en välfärdsfälla, där det för många blivit mer attraktivt att gå arbetslösa än att jobba. Alla som kan jobba ska jobba, det är en borgerlig grundfilosofi. Ett arbete betyder kollegor, ofta vänner och alltid egna pengar. Det måste alltid löna sig bättre att jobba än att leva på bidrag, så är inte fallet idag.

I juni var arbetslösheten 6,4 procent, ändå fanns det 90 lediga jobb vid arbetsförmedlingen och verklighetens lediga jobb var säkerligen än fler. Många företag, speciellt inom besöksnäringen har haft ett skriande behov av arbetskraft under sommaren, där ansvar och en lust att jobba många gånger skulle räckt för att få ett arbete.

Ålands ekonomiska situation kräver hårda prioriteringar för att säkerställa en god välfärdskärna. Ju fler som står utanför arbetsmarknaden försvårar det arbetet och tvingar på sikt fram ett högre skattetryck, viket i sig blir kontraproduktivt. Åland behöver därför en tydlig arbetslinje, där det nyligen borttagna jobbskatteavdraget kunde vara en viktig del om det ges rätt innehåll. Våra företags rekryteringsbehov förändras och så även hela arbetsmarknaden. Det handlar om att vara dynamisk, omställningsbar och anställningsbar. Det gäller även att våra välfärdssystem uppmuntrar till arbete och inte blir ett alternativ framom riktigt jobb. Att jobba som till exempel diskare, äppelplockare eller städare under en säsong måste alltid vara bättre på alla sätt, än att gå arbetslös, lyfta bidrag och fjärma sig från allt det positiva ett eget arbete innebär. En av höstens stora politiska frågor blir att förstärka det som borde vara självklart. Att arbete ska alltid löna sig.

P.s. Härligt att åländska turistföretagare fick känna på en högsäsong och bevis för att framtiden finns där. Kan vi bara behålla en del av alla nya finska turister som aldrig tidigare satt sin fot på Åland i kombination med ett normalt svenskt besökande nästa år har besöksnäringen stora möjligheter till rekordutveckling.

JOHN HOLMBERG

LAGTINGSLEDAMOT (LIB)

Tack för att du väljer Nya Åland!

Kära läsare, stort tack för förtroendet och för att du använder Nya Åland och nyan.ax för att hålla dig uppdaterad. Vi jobbar för dig men god journalistik kostar, så nu behöver vi din hjälp.

Välj belopp