DELA

Den moderata synen på äldrevården i Mariehamn

För en månad sedan redogjorde Moderat Samling för Mariehamn i en debattartikel för vår syn på äldreomsorgen, på hur bra den är, men också vilka utmaningar som finns. Vi har nu ägnat den gångna månaden till att ytterligare kartlägga situationen.

Vi kommer i en serie debattartiklar att klargöra vad vi funnit i fråga om personalpolitik, om rotation och treskift, om platsbehovet, både i institution och effektiverat serviceboende, om hemtjänsten , om demensvården, om avlastningsstöd och om behovet av centrala seniorbostäder.

Som ett mycket viktigt grundfaktum bör det klargöras en gång för alla att äldreomsorgen i Mariehamn har tilldelats kanske mera resurser än någon annanstans, att äldreomsorgen i Mariehamn generellt håller en hög kvalitet och att personaltätheten totalt är högre än någon annanstans. Vi kan vara stolta över vår äldreomsorg, över vårt Trobergshem, över vår Odalgård, över vår hemtjänst, med mera.

Men det står samtidigt klart att det finns förändrade och växande behov inom flera av de vårdområden som vi här räknar upp. Vår syn på det kommer vi att i debattartiklar redogöra för. Behoven ändrar också fortlöpande. Idag bör t.ex. tillgången på sysselsättningsterapi och fysioterapi på Trobergshemmet förbättras.

Särskilt viktigt är att patienter/klienter och deras anhöriga känner sig sedda och omskötta. Ytterst viktigt är också att vår personal på Trobergshemmet och i alla andra funktioner inom äldreomsorgen har ett förtroendefullt och nära förhållande till sina ledare på alla nivåer.

Vi är medvetna om att personalfrågorna är pågående processer som måste tas på stort allvar för att vi skall kunna vara helt nöjda med förhållandena inom dessa två viktiga områden.

Vi är övertygade om att det är hela PERSONALEN som tillsammans nu måste ge ut den gemensamma GODA bilden av äldreomsorgen i Mariehamn. Vi moderater vill som politiker göra allt vi kan för att hjälpa dem med det, både dem inom ledningen och hos dem som dagligen möter klienten/patienten och de anhöriga.

Vi ska i vår nästa debattartikel närmare syna personalrotation och tvåskift/treskift.

MODERAT SAMLING FÖR MARIEHAMN