DELA

Den mobila framtiden och utbildningen

Nu har gymnasieskolans styrelse för sin del beslutat att utbildningen inom media och kommunikation och likaså den tekniska datautbildningen inom el- och dataprogrammet ska läggas ned. Två utbildningsprogram som skapat en framtid för många intresserade ungdomar, både killar och tjejer, ska bort.
I stället föreslås en datanomutbildning innehållande bland annat 30 studieveckor serviceuppgifter och anskaffning, 40 studieveckors mikrostöd allt enligt rikets läroplansgrunder. Läroplansgrunder som redan har en del år på nacken. Man måste fråga sig om det viktigaste för åländsk utbildning är att allt ska vara som i Finland.
Vart tog självstyrelsepolitiken vägen?

Efter att nyligen varit inbjuden till en kvällssits på ett av Sveriges större datakonsultföretag är jag ännu mer övertygad om att media och kommunikation är en framtidsutbildning. Ett visst samarbete med den företagsekonomiska utbildningen skulle förbättra utbildningen ytterligare.
Den åländska yrkesutbildningen måste ta sikte på behovet i näringslivet nu och framöver inte på vad Finland hade för behov när grunderna för datanomutbildningen gjordes upp för drygt 5 år sen.
Om så sker hur modern är då datautbildningen år 2018 när den första gruppen studerande lämnar skolan?
Intressant är också vad de 56 miljarder appar som beräknas ha laddats ned under 2013 skapar för möjligheter för människor och organisationer. Numera finns det i stort sett obegränsat med exempel på praktiska, nyttiga, lönsamma, effektiva eller bara underhållande appar som följer oss i vardagen.

Hur möter utbildningen denna utmaning? Hur ska de unga som har IT som huvudintresse ges möjlighet att bygga upp en kunskapsbas inom den nya IT-ekonomin? Ska 15-16 åringar flytta från sin hembygd?
Vi vet att e-handeln ökar, likaså behovet av webbsidor som är anpassade för olika mobila enheter. Ska vi vara med eller ska framtidsutbildningen läggas ned?
Finans- och näringsutskottet skriver i sitt betänkande 7/2013-2014 ”Sjöfarten hör alltjämt till landskapets kärnverksamheter vilket också bör återspeglas i studiemöjligheterna liksom framtidens ökande efterfrågan på IKT-personal. Åland kan tack vare sin litenhet i högre grad än omkringliggande regioner anpassa sitt studiesystem till de krav framtiden ställer.
Utskottet understryker vikten av att landskapets utbildningsorganisationer tillsammans med det åländska näringslivet skapar morgondagens entreprenörer, påverkare, arbetstagare och ledning”.

I stället för nedläggning krävs nu nytänkande, lärarledda lektioner, kunniga lärare och pedagogiskt samarbete mellan framtidsinriktade utbildningsprogram. Nu krävs studier i projektform i större helheter innehållande både yrkes- och allmänna ämnen som stimulerar till entreprenörskap.
Nu krävs möjlighet för de studerande att inom programramen läsa valbara ämnen som ger behörighet för vidare studier.
Vakna!
Sture Skogberg