DELA

Den lilla stugan på Åland

Jag använde mig av en nostalgisk bild på litteraturscenen i Göteborg. Nej, stugan blir aldrig av för ”hämndens spik finns i hela min kropp” står det i en av mina ännu opublicerade dikter.

Göran Rosenberg har skrivit om sociala medier och påpekat att de är asociala medier. Ja, på Åland ”vet alla allt om alla” yttrade Micke (kocken) på scenen.

”Mest” numera kanske när man i det närmaste intill hängivenhet på nätet ägnar sig åt till exempel falsk ryktesspridning. Det gör mycket ont när man är måltavlan.

Det är det som är spiken. En av de apolloniska dygderna: Känn dig själv. Det är där man måste börja. Och (tyvärr) tar det ett helt liv att bli människa.

Jag vet vad som är sanning om mitt privata liv och den som lever får se. Nu färdas jag vidare, sitter bredvid en av sönerna i framsätet i en Tesla. Fantastiskt vad ”ingenjörskonsten” kan skapa.

”TOMTEMOR”