DELA

Den gröna kraften är hisnande

Möjligheterna till nya affärsområden efter krisen är svindlande. Betydande satsningar görs redan nu i vår omvärld på digitalisering, förnybar energiproduktion, delningsekonomi samt restaurering av naturlandskap för att nämna några. Ett större fokus läggs också på en mer lokalt baserad ekonomi för att bättre möta kommande kriser.

Tänk om Åland kunde vinna konkurrensfördelar med våra snabbfotade, dynamiska beslutsprocesser? Tänk om vi som litet samhälle kan jobba mer i pilotskala med innovationer? Tänk om vi med våra historiska erfarenheter kunde bygga upp flera nya starka branscher tillsammans?

 

Vi är övertygade om att Åland kan bli Nordens centrum för förnyelsebar energi. Med projektet Smart Energy Åland och vindkraftskunnandet är vi på god väg. Nya stöd har tagits fram för företagens projekt för hållbar resursanvändning och hushållens installationer av elbilsladdare och flera är på kommande. Högskolan på Åland startar ett utvecklingscenter med syfte att agera motor för hållbarhetsprojekt och Yrkesgymnasiet planerar ny vindkraftsutbildning. Dessutom har landskapsregeringen förlängt landsbygdsutvecklingsprogrammet med särskilda stöd för energilösningar och kollagring för att nämna några framåtsyftande områden. Visionen om storskalig havsbaserad vindkraft i åländska vatten bär på fröet till en ny exportindustri som kommer att ge många ringar på vattnet.

Denna vision är lätt att koppla till andra branscher på klimatområden. Verksamheter som biokolframställning, träfabrik, gröna serverhallar, anläggning för vätgaselektrolys, algodling och system för (autonoma) fordonspooler är alla otroligt intressanta för Åland.

 

Den gröna kraften är hisnande. Det är bland de nya, innovativa företagen som vi kommer att se den snabbaste produktivitetsutvecklingen, och det är dessa som kommer att attrahera kapital och högkompetent arbetskraft till Åland.

Men inget kommer automatiskt. Utöver finansiella satsningar måste vi våga lagstifta. OECD genomförde för några år sedan en banbrytande jämförelse mellan flertalet medlemsländer och deras miljölagstiftning. Det visade sig att länder med höga miljökrav inte har någon försämrad produktivitet jämfört med de som hade svagare. Snarare har näringslivet snabbt anpassat sig till de höjda ambitionerna med teknik- och affärsutveckling, vilket ökat produktiviteten i längden. Logiken är egentligen ganska enkel: När skadliga ämnen förbjuds, kommer nya produkter ut på marknaden. När freonerna förbjöds produktutvecklades kylskåp och sprejflaskor. När plastartiklar regleras av EU, hittade företag på att använda bland annat vass istället. När stater sätter slutdatum för fossila bränslen, då ökar investeringar i förnybar energi och fossilfria fordon.

Det krävs politiskt mod att inte längre i lika hög grad förlita sig till hur man tjänat pengar tidigare; att införa lagstiftning och styra om pengarna till nya verksamheter. De länder som ligger i framkant i omställningen till ett hållbart samhälle kommer att vara vinnarna på vägen ut ur den djupa ekonomiska krisen.

 

Åland har nu alltså en gyllene chans att satsa sig ur krisen och bygga nya ekonomiska ben att stå på i framtiden. Det kommer att ge oss avgörande konkurrensfördelar. Och när krisen slår till igen, för det kommer att hända tids nog, då är vi mycket mer förberedda!

ANNETTE BERGBO

SIMON HOLMSTRÖM

HÅLLBART INITIATIVS LAGTINGSGRUPP