DELA

Den första regeringen med hållbarhetsstrategi tillträder

Åland landar efter valyran och Ålands natur och miljö (ÅNoM) vill ta tillfället i akt att gratulera de invalda samt alla partikämpar till en livlig valkampanjperiod. Utifrån kampanjerna och de samtal föreningen haft med politiker verkar det som om de flesta tar fasta på det beslut som ett enhälligt lagting fattade förra året, Åland ska vara ett hållbart samhälle år 2051.

Det finns inte en sekund att förlora och denna regering och detta lagting blir de första som tillträder med hållbarhetsstrategin för Åland i bagaget. ÅNoM kommer att hålla sitt löfte och hjälper till att fylla strategin med konkret innehåll. Våra valteser som medlemsgruppen Bärkraftig politik utarbetat, är ett steg i denna riktning.

Valframgången för de röster som ropat högst emot flyktingmottagning understryker vikten av ÅNoMs första valtes: att låta blomstrande människor stärka det åländska samhällets bärkraft. Under denna tes uppmanar föreningen landskapsregeringen att ta initiativ till en bred folkbildningsinsats. Folkbildning ska ses som ett komplement till grund- och högskoleutbildning och handlar om allas livslånga lärande och stärkande av självkänslan.

Människor som är trygga i sin själv- och världsbild ser inte andra människor och kulturer som ett hot. Det är möjligt att de röster som hörs tillsammans med högerextrema signaler från hela Norden och Europa är ett uttryck för missnöje. I strävan efter det hållbara samhället (inte det utopiska!) måste vi vända denna missnöjestrend. Hur kan vi finna balans, inre och yttre harmoni? Vi tror att det har att göra med människors självkänsla. Vi värderar idag status genom prylar och pengar snarare än genom med! mänsklighet. Kanske borde yrken med ”mjuka värden”, som vård, omsorg och utbildning premieras högre.

Inre och yttre harmoni betyder också harmoni med naturen. För att konkret förverkliga detta tror vi att en åländsk helhetssyn på fysisk planering/lokaliseringsstyrning är en viktig nyckel. Inom samhällsreformen måste samspelet mellan människa, land och hav få ta plats, föras vidare och fördjupas ännu mer än idag.

Det handlar inte om att ta planeringsprocesserna ifrån markägare och kommuner, utan snarare att föra känslan av förvaltande för kommande generationer framom ägande närmare människorna, samt att skapa förutsägbarhet och delaktighet från allra första början av processer och förändra attityder.

Attitydförändringar är precis vad som också behövs i transportplaneringen. Det handlar inte om att ta personbilen från ålänningen, utan om att underlätta för alternativ där alternativ är naturliga, till exempel i stadsmiljön. Sist men inte minst måste samhället även investera sina pengar klokt och hållbart, i enlighet med hållbarhetsstrategin, för att premiera dem som redan arbetar för en hållbarare värld, globalt och lokalt.

Detta anknyter till vår första valtes och betraktelse: Vad är det vi som samhälle premierar? Snabba cash och prestationshets eller medmänsklighet, självkänsla och ansvar för den värld vi förvaltar?

Med hopp och förväntning ser Ålands natur och miljö fram emot givande samarbete med det de nya kommunfullmäktige, det nya lagtinget och den nya landskapsregeringen!

Ålands natur och miljö r.f.