DELA

Den föraktade demokratin

Lotta Angergård skrev ett långt inlägg om far och son Goldbergs temakväll om närmandet mellan judarna och de kristna.
Varför behöver man över huvud taget undervisa kristna om judarnas och Israels betydelse? Därför att kyrkan och väckelserörelserna medvetet underlåtit att i sin Bibel-undervisning förkunna Israels betydelse.

När Gud utvalde judarna till sitt egendomsfolk, var det ett val av Gud. Orsaken var inte judarnas särskilda egenskaper eller deras fläckfrihet. Detta val har Gud inte återtagit på grund av några som helst påtryckningar. Israel är och kommer att vara Guds ögonsten och en viktig tidsmarkör i kommande världshistoriska händelser.
Israel, som är den enda demokratin i sin region, omringad av arabstater, har många gånger hotats av förintelse av sina grannstater. När de övermodiga försöken 1967 och 1973 inte lyckades, inledde man med oljekrisen som smörjmedel den kampanj som genom västerländsk media begåvat även Lotta Angergård med de glasögon med vilka hon betraktar situationen i Mellanöstern.

Om Goldbergarna pratade om palestinierna, så har det sina självklara orsaker. Palestinierna har trots många olika försök ännu inte erkänt Israels existens.
Det kan vara värt att påpeka att Israel till exempel av de ockuperade områden från kriget 1967 har återlämnat över 90 %. Och när man pratar om de i kriget erövrade områdena beskrivs de i västliga media alltid som ockuperade! Jag får väl fråga då, av Lotta och andra, om Ryssland fortfarande ockuperar Karelen, Salla och Petsamo.
Enligt er definition gör ryssarna det.

Israel har i fredens namn gått med på eftergifter och avstått från territorier som ingen annan stat. Hur belönade palestinierna Israels eftergift att ge upp Gaza-remsan? Jo, genom att öka antalet raket-attacker och genom att fortsätta terrorisera civilbefolkningen i Israel.
Lotta underlåter att nämna störningen från de tusentals raketerna och orsaken till Israels kraftåtgärder.

Israel, om någon, eftersträvar fred. Men som både fakta och en saklig nyhetsförmedling kunde visa, vill motparten inte ens försöka. På grund av detta måste judarna och andra upplysta människor berätta för den civiliserade världen om vad som verkligen försiggår. Om nyhetsförmedlingen helt skulle vila på Lotta Angergård och hennes likar, som tycks ha en avsky för sanningen, skulle hela västvärlden tro att den besvärligaste och våldsammaste parten i dramat är Israel.
Lotta Angergård, jag hoppas att du också intresserar dig för varför de miljontals EU-euron som anvisats för uppbyggnad av infrastrukturen i Gaza inte nått vanliga människor. Jag hoppas att det bekymrar dig att tjänstemanna-eliten har roffat åt sig folkets pengar och bor i lyxiga villor vid Medelhavet.

Desinformation och en medveten blindhet för hur korrupta och orättvisa de palestinska organisationerna är, har lett västländerna vilse, och fått dem att fördöma demokratin.
Det är också skäl att påminna att Fatah och Hamas är två sinsemellan stridande terroristorganisationer med vilka det demokratiska Israel förväntas träffa en saklig fredsuppgörelse. Ett obegripligt krav från västvärlden!

Jag förenas med Lotta i förhoppningen att informationen både om Israel och dess fiender i fortsättningen är mer saklig. Bara sanningen öppnar hjärtan och sinnen.
E. Tapani Savolainen