DELA

Den ekonomiska verkligheten kräver åtgärder

Centerns Runar Karlsson kommer med skarp kritik mot regeringens sparbeting. Kritiken känns för mig väldigt orättvis, speciellt när lagtingsledamot Karlsson själv varit med de senaste mandatperioderna och tagit ansvar för Ålands ekonomi. Dagens akuta ekonomiska läge är inte något ”Brexit” som uppstått över en natt. Det är en konsekvens av att leva över sina tillgångar.

Nuvarande regering kom inte direkt till ett uppdukat bord. Med ett budgetunderskott som ligger närmare 20 miljoner krävs strukturella förändringar för att uppnå en ekonomi i balans, det räcker inte längre att använda osthyvel, den mesta av luften är idag tömd från landskapets verksamheter. Att fortsätta driva Åland enligt samma modell som gjorts de senaste åren är en mycket farlig väg att vandra. Likviditeten sjunker kontinuerligt och om några år måste Åland gå till banken för att låna till driften om vi inte gör något. Utöver detta finns ett uppdämt investeringsbehov. Att driva Åland med hjälp av banklån är definitivt något som kommer att drabba vård, omsorg, skola och kommande generationer. Därför är jag glad att vår nuvarande regering ställt om kursen för att skapa en hållbar ekonomi, allt för att säkerställa de mjuka värdena, parallellt med en lyhördhet mot vårt så oerhört viktiga näringsliv som gör vår välfärd möjlig. Alla landskapsregeringens verksamheter är under sparbeting, vilket hur konstigt det än låter, är enda sättet att uppnå en ekonomi i balans. Kom ihåg att budgetunderskottet ligger på cirka 600 euro per ålänning. De alternativa sparförslag som ledamot Karlsson väljer att ta upp i sin insändare ger enligt mig ingen större inbesparing, däremot en mycket olycklig polarisering i vårt samhälle där regioner ställs mot varandra. Skärgården en mycket viktig del av Åland och lägga ”straffskatt” på alla de som bor och verkar där rimmar illa med att hela Åland ska leva.

Ledamot Karlsson och jag har diametralt olika åsikter i kommunstrukturfrågan. Jag ser denna som en reform med syfte att skapa god och trygg omsorg o välfärd över hela Åland. Att trygga alla ålänningars lika rätt till god barndagvård, skola, äldreomsorg, bred kompetens inom det sociala, byggtekniska, miljö och en god närdemokrati m.m.

Jag ser inget vettigt i att det kommunala styrs av 16 olika enheter fördelade på 29 000 personer. Varken ekonomiskt, rationellt eller demokratisk. En kommunstruktur kommer att ge alla ålänningar och företag en bättre vardag, större valfrihet och där en effektivare drift ger bl.a. möjligheter till fler assistenter, fler speciallärare, fler vårdare och en större kompetensresurs att ösa ur inom alla sektorer. Det om något är ett arbete för att säkerställa att ALLA ålänningar får en trygg vardag och säkerställa de mjuka värdena.

Glad sommar på dig Runar!

John Holmberg (Lib)