DELA

Den Digitala Agendan (skolan)

På Åland har vi ett mycket bra skolväsende, fina lokaler, egentligen inte speciellt mycket klotter och andra problem som vi ser i vår närregion. Vi har bra engagerade lärare, små klasser och väl fungerande skolskjutsar. Många områden i världen avundas oss helt säkert.
Den stora fråga är dock, utbildar vi våra elever för framtidens arbeten?
Det är som känt mycket svårt att veta vad framtiden har i sitt sköte. Det unika är att vi faktiskt kan göra det, om vi ödmjukt börjar att iaktta hur de yngre generationerna använder de nya kommunikationskanalerna som t.ex. facebook. (I dagsläget finns över 10.000 ålänningar med i facebook.)
Det är trots allt en mycket speciell situation i mänsklighetens historia att de yngre generationerna lär de äldre att kommunicera. Det har bl.a. med att teknik och kommunikation har smält samman. Då infinner sig den lite märkliga situationen att eleverna vet mera än de flesta lärarna, när det gäller kommunikation i den digitala världen, eftersom de är uppväxta med datorer och mobiler.

Ur lärarens perspektiv vill man hålla skillnad från det privata och arbetet. Det är mycket förståeligt och det är inga lätta frågor! Det finns heller inte stöd från läroplaner eller någon övergripande IT strategi hur man skall hantera dessa frågor, när det gäller Sociala Medier.
Det enklaste är förstås att inte alls vara med i t.ex. facebook, men då har man mycket svårt att förstå hur man kommunicerar i det ”nya” mediet. Och kan inte heller hjälpa och stöda ungdomar, när de har frågor om hur man skall bete sig på nätet.

I mars i år gjorde Stockholms Handelskammare en undersökning hos 1.000 företag och frågade om de tittar på folks facebook profiler, innan de kallar dem till anställningsintervju.
En tredjedel svarade Ja på den frågan!
Det gjorde de inte bara för att vara nyfikna, utan de som på olika sätt inte passade in i företagets profil, blev aldrig kallade. Inom vissa branscher var man totalt ointressant om man inte hade en närvaro i facebook.

Det finns redan ett antal lärare och tjänstemän som förkovrar sig i den nya tekniken och som behöver få stöd från samhället genom bl.a med en IT strategi en ”Digital Agenda” som uppdateras kontinuerligt. En läroplanen som även skall ge stöd i en Social Media strategi för skolorna och läraren.
Lyckas vi med det, har vi goda chanser att hålla oss i framkant även i framtiden inom utbildningar, offentliga sektorn och näringslivet.
Mats Adamczak
Lagtingskandidat för Liberalerna