DELA

Den digitala agendan (kommunerna)

På Åland har vi 16 kommuner, en närdemokrati som man inte ser någon annanstans i världen. En servicenivå som är få förunnat. Det är jag mycket stolt över som ålänning.
Tyvärr finns det en stor kostnad för detta och om man inte gör något kommer kommunerna tvingas att slås ihop. De försök man gjort med kommunförbund har gått så där, om man tänker på till exempel MISE.
Det finns verksamhet i kommunerna som med enkla medel borde kunna centraliseras och på samma gång höja servicenivån till kommuninnevånarna till en lägre kostnad. Detta skall främst göras genom att använda gemensamma IT system för helst hela ålands offentliga sektor.

Ett exempel i Färöarna (48 000 pers) räknar två personer ut alla offentligt anställdas löner.
Nästan alla åländska kommuner räknar ut sina egna löner…Med ett gemensamt lönesystem för kommunerna, klarar man sig med betydligt färre personer. Dessutom borde detta vara ett ypperligt arbete att föra ut till skärgården.

Om kommunerna på allvar tittar var man kan effektivisera sina tjänster med hjälp av samarbete och smarta e-tjänster kommer man att kunna bibehålla sina höga servicenivå lokalt och till och med locka till sig nyinflyttande utifrån Åland.
I Sverige börjar kommunerna använda facebook mera och mera för att serva och kommunicera med sina medborgare. På Åland finns bara Geta kommun där…

För att få detta att hända, måste det finnas en övergripande plan hur våra e-tjänster skall vara från kommunerna, den Digitala Agendan.
Mats Adamczak (Lib)