DELA

Den demokratiska processen bör fortleva

Centerledaren Jörgen Pettersson har ett intressant debattinlägg i tidningen, där han framhåller vikten av att den demokratiska processen bör fortleva på Åland, därför att vi därigenom också kan vara ett föredöme för andra stater inom BSPC (Östersjökonferensen) som inte kommit så långt på sin väg mot demokrati.

Han påpekar också att demokratin på Åland hotas genom nuvarande landskapsregerings tvångslagstiftningsförsök om kommunreformen. Folkets vilja beaktas inte längre, utan makten ligger hos politikerna och deras önskan om att genomföra förändringar. Förändringar som inte alltid motsvarar majoritetens önskningar.

Jörgen Pettersson skall ha en eloge för sitt arbete inom BSPC, samt att han lyckats få konferensen att sammanträda här på Åland. Vi behöver all synlighet som bara är möjlig, vi har ju en gång myntats som Fredens öar, och vår demokratiska ordning kan vara ett föredöme för många andra länder.

Därför känns det obehagligt när liberalen John Holmberg tar heder och ära av Jörgen Petterssons arbete, samt med en föraktfull axelryckning önskar Pettersson lycka till med konferensen på Åland, och ironiskt instruerar honom vad han skall berätta om Åland för gästerna. Man förstår av insändaren att lagtingsman Holmberg inte anser att detta synliggörande av Åland ligger inom Ålands intressesfär.

Den typen av insändare kan vi vara utan. Mest förvånande är nog att Ålandstidningen, trots sin tidigare höga svansföring angående tillåtna uttryckssätt i debatten, inte refuserat liberale lagtingsman Holmbergs insändare utan i stället gett den utrymme i spalterna.