DELA

Den åländska kunskapen om Finland är låg

Enligt siffermaterial och rapporter som publiceras på olika håll främst i medierna – förutom i de åländska – så håller också den här långa lågkonjunkturen på att avta. Många problem återstår och vissa sår kommer väl inte att läkas, grupper kommer att förbli utanför arbetsmarknaden, och den offentliga sektorns struktur förändras långsamt

Tillväxten förespås bli omkring 1,5 procent detta år. Enligt den franske ekonomigurun Thomas Piketty är 2 procents tillväxt helt rimlig för nationalekonomin. Naturligtvis skulle den behöva vara kraftigare i Finland under några år eftersom nedgången varit så lång och djup.

Industrin har bra tillväxt för närvarande, exempelvis skapar bilindustrin i Nystad som ligger nära Brändö 2-2500 direkta nya arbetsplatser. Skogs-och varvsindustrin lever expansivt.

Varje gång det blir lågkonjunktur så problematiserar de flesta åländska politiker hur negativt det är att höra till Finland. Jag minns 90-talet när man sade att Finland skulle bli ett U-land. Också nu har diskussionen rätt ofta gått ut på att nedgångar inte berör Åland. Naturligtvis vet ju företagarna att så inte är fallet.

Åländska politiker klagar ofta på att deras motsvarighet på fastlandet har svag kunskap om Åland, det stämmer säkert. Men kunskapen om helhetsbilden av Finland på Åland ligger under det man brukar betrakta som god allmänbildning.

Det stärker separatism men inte självstyrelsen om nu någon trodde det.

Olof Öström

Brändö