DELA

Den aktiva insamlingen till Nepal är avslutad

Det är ny 10 veckor sedan den förödande jordbävningen ägde rum i Nepal.

Insamlingen till Nepal har varit lyckad. Finlands Röda Kors har fått in 1 527 000 euro (den 24.6) och ännu vet vi att det kommer in minst 100 000 euro till Katastroffonden från Rovio, som ordnat ett globalt spelevenemang för Nepal. Röda Korsets avdelningar har sammanlagt samlat in 594 000, övriga inkomster är från främst företag.

På Åland har vi samlat in åtminstone 9 280.

Finland Röda Kors, som så många andra Röda Kors organisationer, arbetar fortfarande för fullt i Nepal. Finlands Röda Kors skickade för några veckor sedan två mobila hälsovårdskliniker till området Dolakhan. Det är ett område som har blivit mycket hårt utsatt och som ligger svårtillgängligt.

Hittills har 12 delegater skickats till Nepal från Finlands Röda Kors. Det är frågan om barnmorskor, läkare, tekniker och skötare. Hjälpen samordnas med andra länders insatser från deras Röda Kors. Exempelvis sätts klinikerna upp som en del av de mer stationära Tyska och Franska enheterna i Dolakhan.

Sammanfattningsvis: Hjälpen når fram!

Det finns fortfarande möjlighet att betala in öronmärkta medel via banken och per sms trots att den aktiva insamlingen avslutats.

TACK till alla er som deltagit i insamlingen.

Eva Storgårds

Röda Korset Ålands distrikt