DELA

Demokratiunderskott som inte kan fortgå!

En av det kommande kommunal- och lagtingsvalets viktigaste frågor hösten 2015 är att fördelningen av makten och ansvaret i kommunerna och lagtinget blir jämställt mellan kvinnor och män. I dag är 7 av 30 lagtingsledamöter kvinnor! De politiska partierna har ett viktigt arbete att göra inte minst för sin egen trovärdighets skull.
I Norden är det en vanlig uppfattning att målsättningen om ett mera jämställt samhälle gradvis och helt automatiskt kommer att uppnås. Det gör det inte. Varken politiskt inflytande, jämställda löner, representationen i styrelser eller ett mera jämställt uttag av föräldraledigheten uppfylls utan aktiv insats.
Den offentliga bilden av politiken behöver också moderniseras och där har media en viktig roll. Det är bland annat dags att omdefiniera förhållandet mellan ekonomi och politik och sluta med den hierarkiska sektorindelningen.
Ekonomi genomsyrar det mesta men inte så att ordningen är hierarkisk utan horisontal. Finanspolitik är inte ett eget maktcentra som bestämmer över andra områden utan en dimension som berör hela det politiska fältet.

Vi behöver fler kvinnor i politiken: mammor, fotbollsspelare, folkpensionärer, ensamförsörjare, inflyttare, kulturtanter, miljöaktivister, funktionshindrade, kvinnliga entreprenörer och småföretagare.
Välkommen med!
Liberala kvinnogruppen