DELA
Foto: Jonas Edsvik<07_Bildrubrik>INTE I TIDNINGEN Eckerö kommunfullmäktige har fattat beslut om hur man ska kalla till möten.

Demokratin i Eckerö har fått sig en rejäl törn

På kommunfullmäktiges sammanträde den 21.5 togs det upp ett ärende om ”Kallelseförfarande kommunfullmäktige” § 30. I det förslag som styrelsen presenterade för fullmäktige skulle ingen annonsering i varken tidningar eller Eckerö-info finnas med som ett sätt att meddela allmänheten om sammanträdena i fortsättningen, utan det enda sättet skulle vara på kommunens anslagstavla i Överby.

Jag opponerade mig mot detta, eftersom det redan i grundlagen sägs att invånare har rätt att få information om det som sker i deras kommun. Jag fick medhåll som tur är. Ett förslag från majoritetens sida blev då en kompromiss, så att texten i förvaltningsstadgan ändrades till att kallelsen sker på kommunens anslagstavla, samt i mån av möjlighet i Eckerö-info. Det skrevs inte in att det skall annonseras på kommunens hemsida och på kommunens facebook sida heller. Och detta alternativ röstade majoriteten för. Vi var bara fyra som röstade för demokrati.

Jag reserverade mig mot detta beslut, och lämnade in en skriftlig reservation. Under inga som helst omständigheter kan jag godkänna att det i en kommuns förvaltningsstadga får stå orden ”i mån av möjlighet”! Det strider mot all demokrati. Ty vem är det som avgör när det är en sådan situation att man inte meddelar allmänheten om dessa sammanträden? Genom att lämna en dörr öppen till möjligheten att utesluta invånarna från informationen och att då inte kunna komma och åhöra, kan mycket lätt bli ett maktmedel. Så lätt man kan säga, ”det fanns ingen möjlighet”.

Orsaken till denna plötsliga ändring är, att om det står skrivet att det måste vara i någon tidning, då kan man inte ha sammanträden snabbt sades det. Precis som om en myndighet inte skulle förväntas kunna ha en framförhållning på 2-3 veckor? Och precis som om fullmäktiges möjlighet att göra snabba kallelser skulle vara viktigare än medborgarnas rätt till att komma och åhöra de enda offentliga sammanträdena, dvs fullmäktiges, som finns? En bidragande orsak är antagligen också den, att den senaste tiden har det kommit mycket åhörare, och det kan kännas obekvämt.

Jag är chockad över att majoriteten inte förstår detta att det är frågan om makt och odemokratiska beslut! Eller så vill man inte förstå. För det poängterades att det enligt lag skall vara på anslagstavlan. Ja, det skall alltid finnas på en officiell anslagstavla, men det innebär inte att det skall vara det enda sättet. I Eckerö är anslagstavlan på kommunkansliets vägg i Överby, och för att få reda på om det skall bli ett möte skulle alla som är intresserade varje dag vara tvungna att köra förbi och se. Och då utesluter man alla äldre som inte mera kör bil, alla sjuka och handikappade. Anslagstavlan är dessutom svårtillgänglig. Alla dessa personer får inte på detta sätt sin grundlagsrättighet uppfylld.

Jag får väl utreda något annat sätt för att alltid informera invånarna om sammanträdena.

Kerstin Wikgren, MSÅ