DELA

Demokratin bör värnas

Både Barbro Sundback (S), Mariehamn och Carina Aaltonen (S) från Jomala (!) ger sig på gruppledarna i Mariehamns fullmäktige för att vi uppfattar Mariehamns-sossarnas begränsade urval när det gäller att besätta de viktigaste makt- och ansvarsposterna i Mariehamn som problematiskt i ett fall.

Det är första gången i nutid som ett parti i staden avser att placera samma person i både stadsstyrelse och nämnd. Jag och flera gruppledare har sagt att detta är fullt lagligt och att det endast i mycket få fall innebär jävssituationer.

Det jag problematiserat är att Nina Fellman kommer att komplicera stadsstyrelsens övervakning av och samarbete med socialnämnden. Alltså innebär det ett maktpolitiskt problem och en försvårande situation för den som blir stadsstyrelsens ”politruk” i nämnden. I budgetsammanhang innebär det en problematisk maktobalans som det fordrar stor neutralitet att motverka för en person i en sådan ”dubbelstol”-funktion.

Kommunallagen för Åland tillåter förfarandet, främst med tanke på våra många små kommuner. Det kan vara svårt i till exempel Sottunga, Lumparland och Geta att få hugade personer till de många förtroendeposter som ska besättas efter val. Men i Mariehamn har vi ju inte det problemet. Eller … Har kanske någon det?

Nåväl, vi moderater låter sossarna göra hur de vill, men vi låter oss inte tystas i vår rätt att bekymra oss.

ROGER JANSSON

M-GRUPPENS ORDFÖRANDE