DELA

Demokrati, rättvisa och trygghet

Inför lagtingsvalet bör väljarna överväga vad de önskar från nästa landskapsregering samt ifall de önskar mera demokrati och rättvisa samt trygghet i framtiden.
Jag anser att demokrati, rättvisa och trygghet är viktiga. Därför anser jag att följande bör genomföras av kommande lagting och landskapsregering:
– Ny konstitution för Åland , som stärker svenskan och utvecklar åländska självstyrelsen.
– Nytt ledarskap, där tjänstemännens ställning förbättras och en opolitisk rättschefstjänst inrättas.
– Nya tag mot narkotika och ungdomsbrottslighet behövs, ty barn är vår framtid. Barn med särskilda behov skall ges all hjälp som behövs. De som hamnat i kontakt med droger bör ges effektiv vård och uppföljning.
– Medis överförs till landskapets regi, så att alla har lika tillgång till kursutbudet. Inom vars regi även hemspråksundervisningen kan ges redan år 2008.

Gard Larpes (Lib nr 82)
Jurist mån om framtiden