DELA

Demokrati ingår i uppdraget

Lagtingsledamot Stephan Toivonen (Åld) undrar i en insändare om Ålands landskapsregering sponsrar de två åländska kandidaterna i Europaparlamentet, Camilla Gunell och Anton Nilsson. Han ställer sig frågan efter att ha sett reklam i media och social media om ett evenemang med debatt mellan de två åländska kandidaterna. Debatten arrangeras tisdagen den 7 maj.

Evenemanget är ett samarbete mellan Ålands landskapsregering och Europaparlamentets kontor i Finland med syfte att informera om valet den 26 maj. Landskapsregeringen bidrar inte ekonomiskt till någon kandidats kampanj, utan har bjudit in de kandidater som stödjs av åländska partier till en debatt. Om Åländsk demokrati hade valt att ställa sig bakom någon av de 269 finländska kandidaterna som ställer upp i valet, hade vi självklart bjudit in även denna.

Ålands landskapsregering har ett brett uppdrag där demokratifrämjande insatser ingår. Att höja medvetandet av och intresset för val, däribland valet till Europaparlamentet, ingår i det uppdraget.

Vi välkomnar alla till Sittkoffska gården den 7 maj klockan 16 och ser fram emot ett trevligt evenemang om åländska och europeiska framtidsfrågor.

NINA FELLMAN (S)

KANSLI- OCH KOMMUNMINISTER