DELA

Demensavdelning behövs nu

Kan vi vänta längre på en demensavdelning vid De Gamlas Hem?
Demensföreningen på Åland har med stort intresse följt med planeringen av en demensavdelning vid De Gamlas Hem. Till vår stora besvikelse har vi nu noterat, att kommunförbundets styrelse har beslutat att stryka de medel ur budgeten för år 2010, som är nödvändiga för att förverkliga en demensavdelning.
Kommunförbundets fullmäktige har dock fortfarande möjlighet att tillrättalägga budgeten, så att de sedan länge pågående planerna för en demensavdelning äntligen kan genomföras.

Vid en så stor institution som De Gamlas Hem, finns det naturligtvis många bland de boende som har någon form av demenssjukdom. För att kunna ge dem den kvalitativa vård och omsorg de har rätt till, är en demensavdelning det bästa alternativet. Det är inte möjligt för personalen att kunna tillfredsställa de demenssjukas särskilda behov, och samtidigt ge de andra boende den vård och omsorg som de har rätt att få. Både de boende och personalen blir lidande, om inte vården och omsorgen anpassas efter vars och ens enskilda behov.

Vi är väl medvetna om att varje kommun inte har möjlighet, att inom den egna kommunens omsorgsboende, kunna erbjuda separata enheter för dem som har demens. För att kunna ge invånarna i de olika kommunerna en jämlik vård, behövs det därför samarbete över kommungränserna. De Gamlas Hem som är kommunförbund för alla landskommuner utom Föglö och Saltvik, har nu de största förutsättningarna för att förverkliga en demensavdelning.

Därför, bästa fullmäktige för kommunförbundet De Gamlas Hem, när ni fastställer budgeten för år 2010, vill vi och hoppas vi, att ni nu ger utrymme för förverkligandet av en demensavdelning. Det är väl investerade pengar för framtiden, med tanke på alla invånare i landskapet, som redan har eller kommer att få en demenssjukdom, och som själva inte kan göra sig hörda i sak.
Mariehamn den 2 november 2009
Styrelsen för Demensföreningen på Åland r.f.
demensrådgivare Regina Österlund