DELA

Demagogin förstör demokratin

Enligt Wikipedia definieras demagogi att argumentera utifrån slående men osakliga argument och enligt Wiktionary – folkförledare/hetsig agitator.

Har vi sådana debattörer på vår lokala tidningars insändarsidor och i vår politiska debatt? Ja – det tycker jag, vad tycker du? Dessutom verkar demagogerna ha mera skrivklåda än de som verkligen står för en sansad balanserad debatt.

Skall vi ha demokrati i framtiden eller skall vi låta den krackelera? Tecken på demokratins sönderfall syns på många håll i världen men här på hemmaplan verkar den fungera tillfredställande ännu. För den som verkligen vill ha fred, anser att människors lika värde är viktigt och även i fortsättningen vill ha tillgång till den så kallade ”nordiska välfärdsmodellen” gäller det att kritiskt granska våra politiker i regeringsställning och opposition och att inte svälja otuggat allt som skrivs på våra insändarsidor. Inte får man något gratis här i livet, det är med demokratin som med kärleken, den skall vårdas. Lycka till!

Augusta