DELA

Delta i enkät angående basinkomst

BINK är en Facebook-grupp för alla som är intresserade av basinkomst på Åland. Just nu är vi 182 medlemmar, men gruppen växer stadigt. För att underlätta för väljarna har vi gjort ett frågeformulär på nätet som vi hoppas att alla ni som kandiderar för lagtinget vill fylla i.

Vi har bett samtliga partikanslier/kontaktpersoner att vidarebefordra ett brev med den aktuella länken till er. Om ni inte har fått brevet kan ni kontakta dem. Svarstiden går ut den 30 september. Vår avsikt är att hinna sammanställa och publicera resultatet av enkäten före förhandsröstningen kör igång.

Enkäten består av följande påståenden som ni ska besvara med siffran 1-5, beroende på i vilken grad ni instämmer:

1.Basinkomst skulle få flera att våga satsa på att starta egna företag

2. Basinkomst skulle ge konstnärer och hantverkare ekonomisk trygghet

3. Basinkomst skulle ge folk större frihet att välja om de vill jobba hel- eller deltid.

4. Basinkomst skulle göra allt arbete lönsamt

5. Basinkomst skulle göra det lättare att leva i skärgården och på landsbygden

6. Basinkomst skulle ge en bättre ekonomisk möjlighet för vidareutbildning och omskolning

7. Basinkomst skulle ge ideella och oavlönade arbeten ett konkret värde

8. Basinkomst är ett förslag vars ekonomiska möjligheter och effekter för Åland bör utredas. Därför kommer jag att driva frågan om basinkomst i lagtinget/regeringen.

Till sist ställer vi en fråga: På vilket sätt skulle du förändra ditt liv om du fick en basinkomst på 1 000 euro i månaden? I svarsrutan finns även utrymme för egna kommentarer.

Tack för er medverkan!

BINK-basinkomst Åland