DELA

Dela på sparbördan

Staden har under goda tider tillåtit administrationen att växa och gjort onödiga fastighetsinvesteringar som, förutom själva investeringen, kostar stora pengar i drift och underhåll.
Stadens ekonomiska problem är att samfundsskatter och landskapsandelar har minskat kraftig och kommer sannolikt vara på nuvarande nivå för lång tid framöver. Därtill kommer att stadens kostnader inte kunnat minskas mera än marginellt.

I stadsdirektörens ursprungliga budgetförslag för 2014 skulle kommunalskatten höjas med 1 % och en fastighetsskatt på 0,5 % skulle också införas på bostäder. Dessa höjningar och beräknade indexhöjningar plus höjda avgifter skulle öka stadens intäkter med uppskattningsvis 5 miljoner jämfört med 2013 års intäktsprognos.
Under stadsstyrelsens budgetbehandling har kommunal- och fastighetsskatterna sänkts något. Kommunalskatten höjs med 0,75 %. Skatt på bostäder införs med 0,3 % och den allmänna fastighetsskatten höjs till 0,2 %.
Stadsstyrelsens budgetförslag minskar skattebelastningen på oss stadsbor med ca 1 miljon jämfört med stadsdirektörens förslag.
Lite häpnadsväckande är att det i budgeten inte finns några konkreta planer på att spara som motvikt till de stora föreslagna skattehöjningarna. Något som vi påtalat och argumenterat för både i stadsstyrelse och fullmäktige.

För att inte lägga hela bördan på skattebetalarnas axlar kommer vi i fullmäktige att föreslå en kombination av att göra inbesparingar och höja endast kommunalskatten.
Vi kommer föreslå att ingen fastighetsskatt för bostäder införs. På så sätt får Mariehamnarna mera pengar i plånboken. Fastighetsskatten för affärsfastigheter anser vi ska hållas på oförändrad nivå (0,12 %).
Vårt förslag innebär vidare att kommunalskatten höjs med 0,75 % och att stadsledningen ges i uppdrag att komma med förslag på kostnadsminskande åtgärder motsvarande 1 miljon euro för 2014. (En besparing ungefär motsvarar den uteblivna skattehöjningen på fastigheter, vilket gör att resultatet blir oförändrat).
Med vårt förslag kommer alltså stadsledningen ges i uppdrag att se över hela organisationen och kostnadseffektivera men utan att minska på nödvändig basservice till oss Mariehamnare vilket vi är övertygade att är fullt möjligt.

Att spara 1 miljon i stadens verksamhetskostnader som uppgår till 66 miljoner utgör ungefär 1,5 %. Det motsvarar alltså ett sparbeting på 1,50 per 100 euro.
Med vårt förslag får Mariehamnarna 1 miljon mera i plånboken. Det är en viktig miljon för köpkraften i nuvarande konjunkturläge och kan också ge en impuls för ökad inflyttning till staden.
Rolf Granlund
Stig Grönlund
Anders Holmberg
Bert Häggblom
Birgitta Johansson
Axel Jonsson