DELA

Deklaration om Åland

Under European Free Alliance årskongress i Santiago De Compostela antogs deklarationen om det enspråkigt svenska Åland som jag skrev inför kongressen. Det är mycket glädjande att Ålands språkliga utmaningar tas på allvar i EU genom Ålands Framtids viktiga kanal dit%u037E EFA. Vad som även är glädjande är att EFA:s president Eric Defoort nyligen vidarebefodrat deklarationen i ett brev från Bryssel, direktadresserat till Finlands president Sauli Niinistö.
Brevet avslutas med ”Vi hoppas att Ni noterar denna deklaration och agerar därefter, vänligen Eric Defoort”. European Free Alliance är under detta år extra mycket i ropet då Skottland skall rösta för självständighet och Katalonien arbetar för detsamma. En av EFA: s starkaste principer och grundpelare är rätten till självbestämmande. EFA samarbetar med the Greens vilket gör de till den fjärde största gruppen i EU-parlamentet.

Nedan följer deklarationen översatt till svenska.
Det svenska och finska språkets ställning på det enspråkigt svenska Åland
Hänvisat till Ålandsöverenskommelsen, härrörandes från konflikten Ålandsfrågan i Nationernas Förbund juni 1921
Hänvisat till Den internationella deklarationen om språkliga rättigheter (1996)
Hänvisat till Artikel 22 i EU:s stadga om grundläggande rättigheter
Hänvisat till UNESCO:s konvention om skydd av kulturarv (oktober 2003)

A. Med hänvisning till: Det av alla lokala partier överenskomna uttalandet i Roger Janssons kommittérapport gällande Alvar Aalto kommittén och förnyelse av självstyrelsen:
”Självstyrelsen inom Finland kan endast fungera om riket ger den fullständiga service på svenska som självstyrelselagen förutsätter. Den språkliga servicen är kärnan i den internationella överenskommelsen om landskapets statstillhörighet och förutsätts fungera fullständigt. Om så inte är fallet förfaller hela grunden för autonomin och dess bindning till beslutet om statstillhörighet från juni 1921. Behörighetsöverföringar kan därför tillgripas om inte Finland uppfyller sina förpliktelser till denna del. Ett sådant undantagsförfarande motiveras av grunderna för autonomin. I annat fall bör frågan om uppfyllandet av garantierna för det svenska språket lyftas upp på ett internationellt plan”.

B. Med hänvisning till: Den generellt försvagade ställningen av det svenska språket i Finland som ett av två nationalspråk.
Utgåendes från grundprincipen att alla Europeiska stater skall respektera en språklig diversitet och juridisk status gällande nationalspråk i varje region, anser Ålands Framtid och European Free Alliance att:
1. Republiken Finland bör generellt bättre respektera svenskan som det officiella och enda språket på Åland.
2. Republiken Finland bör fortsättningsvis och utan undantag inom all kommunikation och kontakt mellan Åland och Finland, officiell som inofficiell, respektera det på juridisk grund självstyrda Åland som ett enspråkigt svenskt territorium inom alla kategorier.
3. Uppmanar republiken Finland och dess regering att följa Ålandsöverenskommelsen och dess fastställda garantier (juni 1921).
Karolina Gottberg,
ÅF, styrelsemedlem EFA