DELA

Debatten om våld och osmakliga påhopp

Skulle det göra nån skillnad ifall gud inte var man? Inte ens en supervarelse!? Skulle det göra nån skillnad?

När vi talar om familje våld. . . vi har i religionerna en gud vars attribut är våld.

– Mannen är nr. 1

– Kvinnopräster är inte tillåtna i flere världsreligioner.

– Männen dominerar affärs och den ekonomiska världen.

– Männen dominerar den politiska världen

– Män och kvinnor med motsvarande utbildning får olika lön.

Vi kan fylla denna lista i oändlighet. Men vad skulle hända om världsreligionernas gud var en kvinna? En kvinna med långt lockigt hår och en lång vit mantel. Eller . . . hemska tanke . . . att gud är varken man eller kvinna!!!

Familjen är den högsta gåvan, där vi får öva, att tänka den högsta tanken om varandra. Såsom vi också i den andliga världen tänker den högsta tanken om varandra.

M-S Wetterhoff