DELA

Debatt om coronapass kantad av felaktigheter

I en insändare i torsdagens Nyan skriver lagtingsman Toivonen om coronapass och restriktioner. Tyvärr väljer han samtidigt att sprida rena felaktigheter. Skall vi diskutera vilka åtgärder som är lämpliga så måste vi utgå från verifierbara fakta. Vi kan inte diskutera vaccinpass, maskpåbud och annat baserat på rykten och vanföreställningar. Uppriktigt sagt förväntar jag mig mer av våra folkvalda, men inom loppet av två veckor har nu två åländska politiker spridit rykten och konspirationsteorier i insändarspalterna.

Det är naturligtvis ytterst viktigt att de åtgärder som vidtas är baserade på vetenskap och det är helt klart att vissa regler som politiker hittat på inte är det, men någon ”fullständig frihet” existerar inte om Toivonen önskar det så får han bosätta sig ensam på en öde ö. För oss andra så kommer det alltid att finnas regler för allas bästa, för varför skall egentligen restaurangpersonal behöva bry sig om hygien? Det är väl upp till var och en om man tvättar händerna? De allra flesta överlever ju en matförgiftning.

Covid-19 och vanlig influensa. Nej, WHO har aldrig ”medgett” att Covid-19 skulle vara en vanlig säsongsinfluensa. Påståendet, som spritts på olika konspirations- och antivaxsajter är en medveten förvrängning av vad Mike Ryan på WHO sade i en presskonferens, 5 oktober 2020. Faktum är i stället att WHO är helt tydliga med att Covid-19 är betydligt farligare än en säsongsinfluensa. Exakt hur mycket kan vi tvista om, men faktum är att Covid både är farligare än och leder till mera följdsjukdomar än säsongsinfluensa.

Testning av vaccin mot Covid-19. Här påstås igen att vaccinet ”inte tagits fram enligt normala regler”, ”inte testat korrekt” eller är ”tillfälligt”. Till dags dato har det getts över fyra miljarder doser av något vaccin mot Covid-19 och bara i Sverige beräknar man att vaccinet räddat flera tusentals liv. Det finns en massa orsaker till att man kunnat ta fram dessa vaccin så snabbt. Den viktigaste är kanske mRNA-tekniken, men man har även satsat enorma resurser och fritt delat data mellan de som utvecklar vaccinen. Man har vidare kunnat köra flera olika testfaser parallellt.

De vaccin som ges i Europa är godkända av EMA, med villkoret att godkännandet kan dras tillbaka ifall studier eller biverkningsuppföljning skulle visa att de inte håller måttet. Systemet med villkorade godkännanden har funnits hos EMA åtminstone sedan 2006 och har utfärdats till många olika mediciner sedan dess, i fall där man ansett att nyttan överväger riskerna.

Flockimmunitet. Toivonen verkar även ha problem med att man anger olika värden för flockimmunitet. Att så är fallet är inte förvånande eftersom denna immunitet är beroende av sjukdomens så kallade R-tal. Eller i lekmannatermer, hur många som i medeltal smittas av en smittbärare. Är R större än 1 får vi en epidemi, är det mindre dör sjukdomen ut.

R-talet påverkas av flera saker och vi vet i dag att den så kallade delta-varianten är mycket mera smittsam än tidigare varianter. R-talet påverkas även av sådant som krogars öppettider, huruvida man bär mask och andra restriktioner. Att vi nu har att göra med en mera smittsam variant av viruset gör att vi behöver en högre flockimmunitet.

Med hopp om en högre kvalitet i debatten.

ANDERS GUSTAFSSON