DELA

Debatt om avfall

Länge var det helt tyst om avfallsproblematiken men nu verkar det som om debatten har kommit igång på allvar, bra så. Avfallsförbränning, regelverk och lagstiftning med mera och det är bra men en viktig sak saknas dock ännu i det hela.
Information om varuflödet-returmaterialet/avfallet till och ifrån Åland, var och hur uppstår kostnader/intäkter, vem är ansvarig (producenten, kommunen, medborgaren eller någon annan) samt uppföljning gentemot gällande lagstiftning m m. Borde vara enkelt men enligt den informationen jag har så finns ingen sådan heltäckande information att tillgå.
Enligt min uppfattning så blir det enbart en massa tyckande på alla nivåer ifall man inte börjar arbetet med information som baserar sig på de verkliga förhållandena (fakta). Rätta mig om jag har fel.

I fredags godkände miljöutskottet i Finlands riksdag den nya avfallslagen och är det någon som har klart för sig vad det betyder för landskapet Åland och gällande lagstiftning? Enligt uppgifter jag innehar så är detta enbart början. EU kommer att lansera ännu hårdare direktiv om inte länderna börjar få ordning på sin avfallshantering och framförallt informationshanteringen.
Det är ju mycket märkligt att avfallshanteringen skall skötas med minimal information i dagens informationssamhälle? Är det någon aktör som förtjänar på att informationen är i princip obefintlig och finns den så är den bristfällig?

Det finns helt klart potential för Åland att både bli föregångsland inom lagstiftningen (EU ger enbart minimikrav) och testområde för olika projekt angående praktisk hantering som kunde piloteras här. Projekt finns redan nu som vill komma hit och testa bara grundstrukturen i avfallshanteringen börjar fungera. Nya möjligheter och intäkter för flera aktörer d v s inte enbart för undertecknad.

Producentansvaret kommer att utökas och varför inte bli en föregångare till exempel genom att kräva producentansvar på möbler, kläder och båtar som säljs på Åland? Dessa produkter kommer inom kort helt klart ändå att få producentansvar så varför inte göra det innan det sker?
Tänk vilken mediauppmärksamhet detta skulle få i omvärlden och vi har alla möjligheter att skapa den genom att vi har egen lagstiftningsrätt. Vågar vi?
Krister A. Martell