DELA

Debatt med faktagrund

ÅHS budget har diskuterats livligt under senare tid, både i pressen och i lagtinget.
Dessvärre har ett flertal felaktiga påståenden framförs. Ett av dem framfördes av finansutskottets ordförande Jörgen Pettersson, som hävdade att budgeten har överskridits 11 gånger under de 13 senaste åren. Det skulle vara intressant att se den redovisningen i siffror, eftersom påståendet inte stämmer överens med de officiella bokslut som publicerats.

Under de år som Björn-Olof Ehrnström var förvaltningschef blev det betydligt oftare överskott än underskott. Också under den korta tid som Tom Axberg var chef blev det ett överskott.
Tyvärr är det alltför vanligt att dylika felaktigheter framförs av politiker, journalister och av ledande tjänstemän.

Det har också sagts att budgetdisciplinen varit sämre än ordinärt år 2012. Den tjänsteman som ansvarar för budgeten är hälso- och sjukvårdsdirektören, men från styrelsens sida har ingen kritik riktats mot HSD, utan man talar svepande om bristande ledarskap , dålig budgetdisciplin och behov av att utbilda läkare i ekonomi.
I följande tabell finns siffror för bokslutet 2009-2011 och det preliminära utfallet för 2012 för de 13 största klinikerna. Det framgår tydligt att variationen är stor och det är omöjligt att här analysera varje enskild klinik.

Några förklaringar behövs ändå.
%u2022 År 2011 överfördes avtalskostnaderna för helikoptern från landskapet till ÅHS, och den summan på c.1,5 miljoner är inbakad i Akutens budget. Därför tar Akutens utgifter ett stort steg från 2010 till 2011
%u2022 På geriatriska kliniken ( f.d Gullåsen) stängdes en avdelning , vilket medförde minskade kostnader från och med år 2010
%u2022 År 2012 infördes en sekreterarenhet med egen budget. I motsvarande grad har klinikernas utgifter sjunkit. Den verkliga kostnaden för varje enskild klinik år 2012 är alltså större än den som framgår av tabellen om man vill jämföra samma utgiftsposter för alla åren.

Man har från politikerhåll tagit fram Primärvårdskliniken som ett exempel på en klinik som sparat och hållit budget. På basen av tabellen placerar sej den kliniken någonstans mitt i raden .
Det är viktigt att debattera ÅHS budget, men lika viktigt är det att så långt som möjligt kontrollera fakta. Det har jag åtminstone försökt göra nu.
Kristian Eriksson
Klinikchef,Röntgenkliniken