DELA

De verkliga låginkomsttagarna får ingen hundralapp

Med min budgetmotion nummer två med rubriken ”Landskapsandelar och stöd till kommunerna” vill jag att avdraget för löne- och pensionsinkomster stryks. Det är den så kallade 100-lappen, eller guldkornet, som någon kallade det. Kostnaden i budgetförslaget är 1 800 000 euro för detta avdrag.

Det kanske kan vara på plats med en liten summering av vad som hänt i detta ärende.

För något år sedan kom alltså den dåvarande regeringen med ett förslag om att avdrag om 100 euro till alla låginkomsttagare, som de skrev.

Det framställdes som om alla låginkomsttagare konkret skulle erhålla en hundralapp för att handla med.

Som låginkomsttagare klassificeras personer, som har en inkomst under cirka 15 000 euro per år. Detta avdrag gäller 2020 för personer med inkomster upp till cirka 65 000 euro eller beskattningsbar inkomst om 55 000. Det vill säga exempelvis de flesta i lagtinget tillhör den gruppen. Kanske vi inte kan kalla oss låginkomsttagare.

De verkliga låginkomsttagarna, det vill säga personer med en inkomster under cirka 15 000 euro, betalar ingen skatt alls och kan följaktligen inte få någon skattesänkning eller en extra hundralapp att handla för.

Som debattör var ju detta en tacksam bakgrund och så småningom ändrades i alla fall motiveringen till att det skulle vara bra för tillväxten. Det är ju ett lagom allmänt och positivt argument. I år kanske de lägger till att det är bra för klimatet också. Det ligger liksom i tiden.

Men att fortsätta med att strö ut denna hundralapp åt de flesta skattebetalare på Åland, medan de verkliga låginkomsttagarna bara får se på känns väldigt fel. Speciellt i vårt nuvarande ekonomiska läge då budgetförslaget har ett underskott på cirka 15 000 000. Att då späda på underskottet med 1 800 000 euro känns inte försvarbart.

Vi måste även minnas att löntagarnas köpkraft ändå ökar för 2020 då semesterpremierna höjs för många då konkurrenskraftsavtalet upphör vid årsskiftet. Det är min förhoppning att det nyvalda lagtinget tar löftet om ekonomisk hållbarhet på allvar och stryker detta löneavdrag.

STEPHAN TOIVONEN

ÅLÄNDSK DEMOKRATI