DELA

De unga och en ny discgolfbana på Lotsberget

Jag vill ifrågasätta uttalandet att satsningen en ny diskgolfbana på Lotsberget bör göras för de ungas skull.

Det är inte ungdomens fel att det ser illa ut för vår planet men nu behöver vi också de ungas hjälp för att kunna rädda den.

Och igen, naturen med sin mångfald kan inte försvara sig själv mot människans ständiga angrepp. Det är vi alla som måste göra det, unga som gamla.

Discgolfbanan i Kastelholm har inte funnits länge men trots det är så gott som all markvegetation borta där banan har dragits fram. Där fanns förut både blåbärsris mossor och lavar och gammalt ris som ett skyddande täcke för alla olika organismer. Ändå anser jag att platsen för den här banan är välvald i ett redan exploaterat område med många andra aktiviteter.

På Lotsberget i Mariehamn finns ännu en ”fläck” relativt orörd natur. Jo, det är redan ett litet område, speciellt för fåglar som behöver revirområden för sin överlevnad. Med de unga och för deras framtids skull måste det gå att hitta en annan plats, likt den i Kastelholm, för en ny diskgolfbana.

Och inte minst, de involverade unga kommer att inse att det känns bra att varit med om att bevara åtminstone ett litet naturområde på vår planet.

ISABEL KVARNFORS