DELA

De saliggörande vaccinerna

I måndagens tidning hävdar Mogens Linden att det finns läkarbluff bakom mässlingsepidemierna. Du menar att en engelsk läkare och forskare vid namn Andrew Wakefield felaktigt har hittat en förbindelse mellan MMR-vaccinet och autism. Är du säker på din sak? Har du faktiskt studerat fallet Wakefield, tagit reda på vad han säger och varför? Och kan du tänka dig att det kan finnas väldigt stora ekonomiska intressen som är beredda till nästan vad som helst för att skydda sina investeringar i vaccinationsindustrin? En ensam man med sin sanning mot etablissemangets sanning – vem vinner? Och var ligger ditt intresse i detta ärende?

Samma dag läser jag i Scientific American (juni 2011) vad en forskare med namnet John P.A. Ioannidis skriver under rubriken: ”En epidemi av falska påståenden – konkurrens och intressekonflikter förvrider alltför många medicinska upptäckter.” Han skriver bl.a: ”Många studier som hävdar att någon medicin eller behandling är nyttig har visat sig vara falska… Det forskas mycket av andra orsak än för att finna sanningen. Det finns mycket motstridiga intressen och de påverkar resultaten. Inom hälsovård är studier ofta beställda av företag som har stora finansiella intressen i resultaten. Även för akademiker är framgång ofta beroende av publicerade positiva resultat.”

För att Andrew Wakefield stod på sig och inte ville förneka den förbindelse som han hade upptäckt mellan MMR-vaccinet och autism, förlorare han sina läkarrättigheter, sin renommé och sitt hemland. Och gav hopp åt många föräldrar som i praktiken hade observerat hur deras normala barn efter en trippelvaccination förvandlades till en autistisk ”zombie”. Wakefields upptäckt var att vaccinet antagligen skapade ett inflammatoriskt tillstånd i magtrakten vilket ledde till att den inre fysiska balansen förstördes hos många barn. Det ledde till autistiskt beteende: utvecklingen stoppades, talet försvann och barnet verkade uppleva ständiga smärtor.

Wakefield upptäckte att dessa barn kunde hjälpas med reguljära anti-inflammatoriska behandlingar och med en gluten- och mjölkfattig diet. Med den hjälpen har många barn vaknat tillbaka till livet. Autismens stängda dörrar har öppnats. Är Wakefield en skurk för det?
Frågar
Klaus Rahikainen
livsforskare
P.S. Några länkar om Wakefield för den som vill studera vidare:
http://www.youtube.com/watch?v=wH1obrIZ54k&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=oIsFW5phHas&feature=related