DELA

De med lägst lön berörs inte av skattehöjning

Jag måste uppmärksamma läsarna på ett faktafel i min senaste insändare. Jag skrev ”Det herr Christenbrunn inte beaktar är att dessa minskade nettointäkter bland mindre bemedlade till en viss del kommer att kompenseras med ökade bidrag (det är det bidragen är till för)”. När jag skrev detta hade jag i bakhuvudet att jag för en tid sedan fått ett utlåtande som baserade sig på nettolönen. Efter att jag skickat iväg insändaren till tidningen kom jag på att det gällde bostadslån från banken… Så nu måste jag erkänna att jag inte känner till ett enda bidrag som skulle basera sig på nettolönen. Kanske finns det, men i så fall känner inte jag till det.

Men för att inte förlora ansiktet inför väljarna vill jag korrigera mitt misstag och ändå säga att de med de lägsta inkomsterna har så låg lön att de inte betalar någon skatt alls. Dessa berörs förstås inte av en ökad kommunalskatt. Och dessutom är det ju inte otänkbart att om man skulle höja kommunalskatten kunde man samtidigt korrigera bidragen uppåt. Då drabbas ju ändå inte de svagaste nästan alls av en lätt ökning av kommunalskatten. Det var väl det herr Christenbrunn ville åstadkomma? Allt går att lösa.
Karl Fagerholm (S)
Lagtinget: 11
Jomala: 552